Schriftelijke vragen

Periode: 2024

Jaar geselecteerd: 2024

2024 2023 2022 2021 2020 2019

JA21: "ijsbaan in Drenthe"

07 juni 2024

Op 7 juni heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over een ijsbaan in Drenthe.

Lees meer

Vergadering Statencommissie

07 juni 2024

Woensdag 12 juni vergadert de Statencommissie van het Drents Parlement. De vergadering begint om 09.30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis.

Lees meer

Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Ontheffing voor het opzettelijk doden of vangen van roeken"

06 juni 2024

Op 6 juni hebben de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes vragen gesteld over een ontheffing voor het opzettelijk doden of vangen van roeken.

Lees meer

SP: "Personeelstekorten OV Bedrijven"

05 juni 2024

Op 4 juni heeft de fractie van de SP vragen gesteld over personeelstekorten bij OV bedrijven.

Lees meer

Volt: "Gezondheid van jongeren"

31 mei 2024

Op 31 mei heeft de fractie van Volt vragen gesteld over de gezondheid van jongeren.

Lees meer

PvdA: "Snelbus Hoogeveen - Emmen"

22 mei 2024

Op 22 mei heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de snelbus Hoogeveen - Emmen

Lees meer

Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Gebruik pesticiden in grondwater- beschermingsgebieden"

14 mei 2024

Op 12 mei hebben de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes vragen gesteld over het gebruik van pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Lees meer

VVD: "Woningbouw in het landelijk gebied"

07 mei 2024

Op 7 mei heeft de fractie van VVD vragen gesteld over woningbouw in het landelijk gebied.

Lees meer

VVD en JA21: "Overlast Vechtdallijn"

02 mei 2024

Op 1 mei zijn vragen binnengekomen van de fracties van VVD en JA21 over 'overlast Vechtdallijn'.

Lees meer

Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Pesticiden en Ctgb in relatie tot bollenteelt"

01 mei 2024

Op 1 mei hebben de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes vragen gesteld over pesticiden en Ctgb in relatie tot bollenteelt.

Lees meer

Partij voor de Dieren en LijstPormes: "PAS-melders"

01 mei 2024

Op 1 mei hebben de fracties van Partij voor de Dieren en Lijst Pormes vragen gesteld over PAS-melders.

Lees meer

PvdA: "Fietsverkeersveiligheid in Drenthe"

30 april 2024

De fractie van de PvdA heeft op 30 april vragen gesteld over fietsverkeersveiligheid in Drenthe.

Lees meer

SP: "bericht op RTV Drenthe: Doek dreigt te vallen voor De Tamboer”

30 april 2024

Op 30 april heeft de fractie van de SP vragen gesteld over een bericht op RTV Drenthe: “Doek dreigt te vallen voor De Tamboer”.

Lees meer

Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Gebruik van PFAS-houdende pesticiden in o.a. de aardappelteelt"

25 april 2024

Op 25 april hebben de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes vragen gesteld over het gebruik van PFAS-houdende pesticiden in onder andere de aardappelteelt.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Petitie verlagen beschermde status wolf"

17 april 2024

Op 17 april heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de petitie verlagen beschermde status wolf.

Lees meer

Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Afbouw derogatie"

17 april 2024

Op 17 april hebben de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes vragen gesteld over de afbouw van derogatie.

Lees meer

JA21: "Gezondheidsklachten Windmolens"

26 maart 2024

Op 25 maart heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over gezondsheidsklachten rondom windmolens.

Lees meer

VVD: "Gebiedstoestemming natuurmonumenten"

19 maart 2024

Op 17 maart heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over gebiedstoestemming natuurmonumenten.

Lees meer

Sterk Lokaal Drenthe: "TVM Hoogeveen"

12 maart 2024

Op 12 maart heeft de fractie van Sterk Lokaal Drenthe vragen gesteld over TVM Hoogeveen.

Lees meer

VVD: "Luchtalarm"

12 maart 2024

Op 11 maart heeft de fractie van VVD vragen gesteld over het luchtalarm.

Lees meer

JA21, BBB en Sterk Lokaal Drenthe: "NDFF-database en het bijtekenen van stikstofgevoelige natuur"

08 maart 2024

Op 7 maart hebben de fracties van JA21, BBB en Sterk Lokaal Drenthe vragen gesteld over de NDFF-database en het bijtekenen van stikstofgevoelige natuur.

Lees meer

BBB: "Zonneroute A37"

07 maart 2024

Op 7 maart heeft de fractie van BBB vragen gesteld over zonneroute A37.

Lees meer

VVD: "Wet- en regelgeving woning splitsen"

07 maart 2024

Op 6 maart heeft de fractie van VVD vragen gesteld over de wet- en regelgeving woningsplitsing.

Lees meer

BBB: "Grondaankoop Prolander"

01 maart 2024

Op 1 maart heeft de fractie van BBB vragen gesteld over de grondaankoop van Prolander.

Lees meer

CDA: "Landschapsvisies"

01 maart 2024

Op 1 maart heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de landschapsvisies.

Lees meer

BBB: "Omgevingsvisie Hondsrug"

28 februari 2024

Op 28 februari heeft de fractie van BBB vragen gesteld over de omgevingsvisie Hondsrug.

Lees meer

PvdA: "Mogelijk vertrek TVM uit Hoogeveen"

28 februari 2024

Op 28 februari heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het mogelijke vertrek van TVM uit Hoogeveen.

Lees meer

BBB: "Extern salderen"

23 februari 2024

Op 23 februari heeft de fractie van BBB vragen gesteld over extern salderen.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "subsidievoorwaarden CuRe Technology BV"

23 februari 2024

Op 22 februari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de subsidievoorwaarden voor CuRe Technology BV.

Lees meer

Forum voor Democratie: "Terugvordering na herberekeningen bij aanvullende beurs"

13 februari 2024

Op 12 februari heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over terugvorderingen na herberekeningen bij aanvullende beurs.

Lees meer

Volt: "Nieuwbouw in Drenthe"

06 februari 2024

Op 6 februari heeft de fractie van Volt vragen gesteld over nieuwbouw in Drenthe.

Lees meer

LijstPormes en Partij voor de Dieren: 'Adviezen Ecologische Autoriteit'

25 januari 2024

Op 25 januari zijn vragen van de fracties van LijstPormes en Partij voor de Dieren binnengekomen over 'adviezen Ecologische Autoriteit'.

Lees meer

JA21 en Forum voor Democratie: "aangeboden petitie VNG,IPO en COA aan de Eerste Kamer"

19 januari 2024

Op 19 januari hebben de fracties van JA21 en Forum voor Democratie vragen gesteld over de door de VNG,IPO en COA aan de Eerste Kamer aangeboden petitie.

Lees meer

LijstPormes: "rapport inspectie Leefomgeving en Transport"

17 januari 2024

Op 16 januari heeft de fractie van LijstPormes vragen gesteld over het rapport inspectie Leefomgeving en Transport.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Doden van exoten"

16 januari 2024

Op 16 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over het doden van exoten.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Wasberen"

16 januari 2024

Op 16 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over wasberen en wasbeerhonden.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen"

10 januari 2024

Op 10 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen.

Lees meer

PvdA: "Waterberging en risico's"

09 januari 2024

Op 4 januari heeft de fractie van PvdA vragen gesteld over waterberging en risico's.

Lees meer