Schriftelijke vragen

Op 25 april zijn vragen binnegekomen van de fractie van het CDA over 'vermeend verbod inspecties bij bedrijven'.

"De CDA-fractie heeft kennisgenomen van een artikel in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 23 april jl. waarin Officier van Justitie Mr. Buist stelt dat het OM om opheldering heeft gevraagd over een verbod tot handhaving door BOA's op reguliere milieu-inspecties bij bedrijven in de gemeente Tynaarlo. Volgens de Officier van Justitie heeft het college van B&W de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) juli vorig jaar de opdracht heeft gegeven om in de gemeente geen buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten voor controle op naleving van milieuvergunningen.

  • Heeft het College van GS kennis genomen van de betreffende artikelen in het Dagblad van het Noorden en in hoeverre is dit bericht juist?
  • Is het College van GS op de hoogte van een dergelijke afspraak c.q. verbod op reguliere milieu-inspecties bij bedrijven op in de gemeente Tynaarlo en is dit ook in andere gemeenten aan de orde? Zo ja, welke stappen heeft het College van GS hierop genomen?
  • Is het College van GS door het bestuur van de RUD op de hoogte gesteld van een gewijzigde prioriteitstelling bij gemeenten rondom deze vorm van handhaving? Zo ja, raakt dit aan de handhavingsverplichting vanuit de RUD en de gemeente?
  • Kunt u ons informeren in hoeverre dit beleidsvoornemen binnen de zogenaamde bestuurdriehoek van de gemeente Tynaarlo en/of het RIEC is gevoerd?

Namens de CDA-Statenfractie,
Bart van Dekken"

Periode: juni 2022

Jaar geselecteerd: 2022

2022 2021 2020 2019
januari (8) februari (9) maart (3) april (6) mei (7) juni (6) juli (0) augustus (0) september (0) oktober (0) november (0) december (0)

PvdA: 'Vervolg TopDutch campagne'

27 juni 2022

Op 27 juni heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het vervolg van de TopDutch campagne.

Lees meer

VVD: 'Ontheffing GAE'

27 juni 2022

De fractie van de VVD heeft op 27 juni vragen gesteld over 'ontheffing GAE'.

Lees meer

CDA: "Informatiebijeenkomsten N34"

15 juni 2022

De fractie van het CDA heeft op 15 juni vragen gsteld over informatiebijeenkomsten N34.

Lees meer

Forum voor Democratie: 'Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied'

15 juni 2022

De fractie van Forum voor Democratie heeft op 15 juni vragen gesteld over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Lees meer

PVV: 'Klachten geluidsoverlast door windturbines in de Drentse Veenkoloniën'

14 juni 2022

Op 14 juni heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over 'klachten geluidsoverlast door windturbines in de Drentse Veenkoloniën'.

Lees meer

Forum voor Democratie: Structuurvisie “Emmen, Windenergie”

13 juni 2022

De fractie van Forum voor Democratie heeft op 13 juni vragen gesteld over de Structuurvisie “Emmen, Windenergie”.

Lees meer