Schriftelijke vragen

Periode: 2024

Jaar geselecteerd: 2024

2024 2023 2022 2021 2020 2019

Forum voor Democratie: "terugvordering na herberekeningen bij aanvullende beurs"

13 februari 2024

Op 12 februari heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over terugvorderingen na herberekeningen bij aanvullende beurs.

Lees meer

Volt: "Nieuwbouw in Drenthe"

06 februari 2024

Op 6 februari heeft de fractie van Volt vragen gesteld over nieuwbouw in Drenthe.

Lees meer

LijstPormes en Partij voor de Dieren: 'Adviezen Ecologische Autoriteit'

25 januari 2024

Op 25 januari zijn vragen van de fracties van LijstPormes en Partij voor de Dieren binnengekomen over 'adviezen Ecologische Autoriteit'.

Lees meer

JA21 en Forum voor Democratie: "aangeboden petitie VNG,IPO en COA aan de Eerste Kamer"

19 januari 2024

Op 19 januari hebben de fracties van JA21 en Forum voor Democratie vragen gesteld over de door de VNG,IPO en COA aan de Eerste Kamer aangeboden petitie.

Lees meer

LijstPormes: "rapport inspectie Leefomgeving en Transport"

17 januari 2024

Op 16 januari heeft de fractie van LijstPormes vragen gesteld over het rapport inspectie Leefomgeving en Transport.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Doden van exoten"

16 januari 2024

Op 16 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over het doden van exoten.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Wasberen"

16 januari 2024

Op 16 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over wasberen en wasbeerhonden.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen"

10 januari 2024

Op 10 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen.

Lees meer

PvdA: "Waterberging en risico's"

09 januari 2024

Op 4 januari heeft de fractie van PvdA vragen gesteld over waterberging en risico's.

Lees meer