Schriftelijke vragen

Periode: 2023

Jaar geselecteerd: 2023

2023 2022 2021 2020 2019

CDA: "Tekort aan capaciteit op het energienetwerk"

20 september 2023

De fractie van CDA heeft op 19 september vragen gesteld over een tekort aan capaciteit op het energienetwerk.

Lees meer

BBB, CDA en VVD: "Gang van zaken en afhandeling wolvenschade"

19 september 2023

De fracties van BBB, CDA en VVD hebben op 15 september vragen gesteld over de gang van zaken en afhandeling wolvenschade met betrekking tot Bij12.

Lees meer

SP: "Gaswinning NAM Langelo"

14 september 2023

Op 12 september heeft de fractie van de SP vragen gesteld over gaswinning NAM in Langelo.

Lees meer

JA21: "Invasieve exoten"

14 september 2023

Op 12 september heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over invasieve exoten.

Lees meer

PVV: "Woningnood in Drenthe"

13 september 2023

Op 12 september heeft de fractie van PVV vragen gesteld over de woningnood in Drenthe.

Lees meer

Pormes: "Onderzoek Wageningen Environmental Research"

05 september 2023

Op 1 september heeft Statenlid Sam Pormes vragen gesteld over Onderzoek van Wageningen Environmental Research.

Lees meer

BBB: "Aanvraag provincie Drenthe van 476 miljoen voor oplossingen stikstofprobleem"

18 augustus 2023

Op 31 juli heeft de fractie van BBB vragen gesteld over de aanvraag van de provincie Drenthe van 476 miljoen voor oplossingen stikstofprobleem.

Lees meer

PvdA: "Veiligheid elektrische auto's en andere apparaten die gebruik maken van accu's en grote batterijen"

18 augustus 2023

Op 16 augustus heeft de fractie van PvdA vragen gesteld over de veiligheid van elektrische auto's en andere apparaten die gebruik maken van accu's en grote batterijen.

Lees meer

ChristenUnie: "Het in de kou laten staan van een buspassagier in rolstoel door Qbuzz"

27 juli 2023

Op 27 juli heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over het in de kou laten staan van een buspassagier in rolstoel door Qbuzz.

Lees meer

SP: "Uitbuiting van buitenlandse zorgwerkers"

21 juli 2023

Op 21 juli heeft de SP vragen gesteld over uitbuiting van buitenlandse zorgwerkers.

Lees meer

GroenLinks: "Samen bouwen aan een duurzaam Drenthe"

12 juli 2023

Op 12 juli heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over 'samen bouwen aan een duurzaam Drenthe'

Lees meer

PvdA: "Escalatie discussie bollenteelt"

11 juli 2023

Op 11 juli heeft de fractie van PvdA vragen gesteld over de escalatie discussie bollenteelt.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "afschot roeken"

10 juli 2023

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 5 juli vragen gesteld over afschot roeken.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Strategie GAE"

04 juli 2023

Op 2 juli heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de strategie GAE.

Lees meer

GroenLinks: "Subsidieregeling reductie stikstofemissie"

28 juni 2023

Op 27 juni heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de subsidieregeling reductie stikstofemissie.

Lees meer

Vergadering Statencommissie

27 juni 2023

Woensdag 28 juni vergadert de Statencommissie van het Drents Parlement. De vergadering begint om 09.30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis.

Lees meer

CDA: "pauze vaar- en wegenprojecten"

27 juni 2023

De fractie van CDA heeft op 23 juni vragen gesteld over de pauze vaar- en wegenprojecten.

Lees meer

BBB: "Onderhoud bermen N979"

23 juni 2023

Op 21 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over onderhoud aan bermen van de N979.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Feitelijkheden over Wnb en stikstof in Drenthe"

22 juni 2023

Op 21 juni heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de feitelijkheden over Wnb en stiktof in Drenthe.

Lees meer

BBB: "Aanvulling schriftelijke vragen Drents Programma Landelijk Gebied"

22 juni 2023

Op 21 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over een aanvulling schriftelijke vragen Drents Programma Landelijk Gebied.

Lees meer

GroenLinks: "Strategie Groningen Airport Eelde"

21 juni 2023

Op 21 juni heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de strategie Groningen Airport Eelde.

Lees meer

BBB: "Aardgaswinning gemeente Westerveld"

20 juni 2023

Op 12 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over aardgaswinning in de gemeente Westerveld.

Lees meer

JA21: "Belastingaanslag agrariërs"

20 juni 2023

Op 19 juni heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over de belastingaanslag voor agrariërs.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Werkzaamheden in Dwingelderveld"

14 juni 2023

Op 14 juni heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over werkzaamheden in Dwingelderveld.

Lees meer

BBB: "Sluiting paden Staatsbosbeheer"

13 juni 2023

Op 13 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over sluiting paden door Staatsbosbeheer.

Lees meer

BBB: "Kaalslag OV Drenthe"

13 juni 2023

Op 8 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over 'kaalslag' OV Drenthe.

Lees meer

VVD: "Brief Gedeputeerde Staten natuurdoelanalyses en extern salderen"

06 juni 2023

De fractie van VVD heeft op 5 juni vragen gesteld over de brief van Gedeputeerde Staten over natuurdoelanalyses (NDA) en extern salderen.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Rechtszaak PAS-melders"

01 juni 2023

Op 31 mei heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de rechtszaak PAS-melders.

Lees meer

PvdA: "Dreigende sluiting basisschool in Echten"

31 mei 2023

De fractie van PvdA heeft op 27 mei vragen gesteld over de dreigende sluiting van basisschool in Echten.

Lees meer

Forum voor Democratie, PVV en BBB: "Brief Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge"

24 mei 2023

De fracties van Forum voor Democratie, PVV en BBB hebben op 24 mei vragen gesteld over de brief van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.

Lees meer

BBB en Sterk Lokaal Drenthe: "Aanleveren concept Natuurdoelanalyses aan Ecologische Autoriteit"

19 mei 2023

De fracties van BBB en Sterk Lokaal Drenthe hebben op 17 mei vragen gesteld over het aanleveren concept natuurdoelanalyses aan ecologische autoriteit.

Lees meer

BBB: "Interprovinciaal wolvenplan 2019"

17 mei 2023

De fractie van BBB heeft op 17 mei vragen gesteld over het interprovinciaal wolvenplan 2019.

Lees meer

GroenLinks: "Beleidsadvies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur"

16 mei 2023

De fractie van GroenLinks heeft op 15 mei vragen gesteld over beleidsadvies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Lees meer

BBB: "Drents Programma Landelijk Gebied"

10 mei 2023

De fractie van BBB heeft op 8 mei vragen gesteld over het Drents Programma Landelijk Gebied.

Lees meer

CDA: "Bouw waterstoffabrieken"

10 mei 2023

De fractie van CDA heeft op 8 mei vragen gesteld over de bouw van waterstoffabrieken.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Aanpak vogelgriep in Drenthe"

09 mei 2023

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 9 mei vragen gesteld over de aanpak van vogelgriep in Drenthe.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Yoghurtfabriek Fage"

09 mei 2023

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 8 mei vragen gesteld over yoghurtfabriek Fage.

Lees meer

VVD: "Project Vitale Vakantieparken (recreatiepark WICO)"

09 mei 2023

Op 6 mei heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over Project Vitale Vakantieparken (recreatiepark WICO)

Lees meer

BBB, Sterk Lokaal, VVD, Forum voor Democratie, JA21 en PVV: "Geannuleerde sportactiviteiten en evenementen op terrein van Rijksdienstoverheid, Staatsbosbeheer of natuurmonumenten"

02 mei 2023

Op 1 mei 2023 zijn vragen binnengekomen van de fracties van BBB, Sterk Lokaal, VVD, Forum voor Democratie, JA21 en PVV over geannuleerde sportactiviteiten en evenementen op terrein van Rijksdienstoverheid, Staatsbosbeheer of natuurmonumenten.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Ontheffing afschot roeken"

01 mei 2023

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 1 mei vragen gesteld over "ontheffing afschot roeken".

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Ontheffing afschot grauwe gans zomer"

01 mei 2023

Op 1 mei zijn vragen binnengekomen van de fractie van Partij voor de Dieren over "ontheffing afschot grauwe gans zomer"

Lees meer

PvdA: "Stichting Scala"

01 mei 2023

Op 1 mei zijn vragen van de fractie van de PvdA binnengekomen over "Stichting Scala".

Lees meer

BBB: "Sluiting drukkerij museum te Meppel per 1 juni 2023"

26 april 2023

Op 26 april zijn er vragen binnengekomen van de fractie van BBB over 'sluiting drukkerij museum te Meppel per 1 juni 2023'.

Lees meer

VVD en BBB: "Wolvenaanval in Wapserveen"

20 april 2023

Op 19 april zijn er vragen binnengekomen van de fracties van VVD en BBB over 'wolvenaanval in Wapserveen'.

Lees meer

PvdA: "Rapport amateur sportbestuurders"

06 april 2023

Op 6 april zijn vragen van de fractie van PvdA binnengekomen over 'rapport amateur sportbestuurders'.

Lees meer

ChristenUnie: "Integrale aanpak veilig buitengebied"

09 maart 2023

De fractie van de ChristenUnie heeft op 9 maart vragen gesteld over integrale aanpak veilig buitengebied.

Lees meer

SP: 'Co-vergisting in Drenthe'

14 februari 2023

Op 14 februari heeft de fractie van de SP vragen gesteld over co-vergisting in Drenthe.

Lees meer

PvdA en ChristenUnie: compensatie OV-abonnementhouders

13 februari 2023

op 13 februari zijn er vragen van de PvdA en en de ChristenUnie binnengekomen over compensatie OV-abonnementhouders.

Lees meer

D66: "Overzicht stikstof-/natuurvergunningen in Drenthe"

30 januari 2023

Op 30 januari heeft de fractie van D66 vragen gesteld over 'overzicht stikstof-/natuurvergunningen in Drenthe'.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Schapenhouders die weigeren hun schapen te beschermen"

18 januari 2023

Op 18 januari heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over schapenhouders die weigeren hun schapen te beschermen.

Lees meer

PvdA en ChristenUnie: "Kinderhartchirurgie UMCG"

18 januari 2023

Op 18 januari hebben de fracties van PvdA en ChristenUnie vragen gesteld over kinderhartchirurgie UMCG.

Lees meer

VVD: 'Transformatie naar permanente bewoning vakantieparken'

13 januari 2023

Op 13 januari heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over 'Transformatie naar permanente bewoning vakantieparken'.

Lees meer

CDA: 'Stilvallen project stroomverzwaring'

09 januari 2023

Op 9 januari heeft de Statenfractie van het CDA vragen gesteld over 'stilvallen project stroomverzwaring'.

Lees meer

GroenLinks: 'Bouwbesluit 2012'

03 januari 2023

Op 30 december 2022 zijn vragen van de fractie van GroenLinks binnengekomen over 'Bouwbesluit 2012'.

Lees meer