Schriftelijke vragen

Periode: 2021

Jaar geselecteerd: 2021

2024 2023 2022 2021 2020 2019

ChristenUnie: "Beëindiging complexe hartzorg kinderen UMCG"

29 december 2021

Er zijn op 28 december schriftelijke vragen gesteld door de ChristenUnie, met als titel: 'Beëindiging complexe hartzorg kinderen UMCG'

Lees meer

CDA: "Voornemen sluiting (kinder)hartchirurgie"

27 december 2021

Het CDA heeft op 27 december schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het voornemen om de (kinder)hartchirurgie-cardiologie in het UMCG te sluiten.

Lees meer

GroenLinks: "Kerstmarkt Forum voor Democratie"

24 december 2021

Op 24 december heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de kerstmarkt, georganiseerd door Forum voor Democratie.

Lees meer

CDA: "Plannen NAM olieveld Schoonebeek"

01 november 2021

Op 1 november heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de plannen van de NAM om o.a. het olieveld in Schoonebeek te verkopen.

Lees meer

GroenLinks: "Latente ruimte"

21 oktober 2021

Op 20 oktober 2021 heeft de fractie van Groenlinks schriftelijke vragen gesteld over latente ruimte.

Lees meer

FvD en PVV: "Verantwoordings- en informatieplicht"

22 september 2021

De fracties FvD en PVV hebben op 21 september schriftelijke vragen gesteld over de verantwoordings- en informatieplicht, vastgelegd in de Provinciewet.

Lees meer

PvdA: "Drentse Adviesraad Toegankelijkheid"

15 september 2021

Op 15 september heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de Drentse Adviesraad Toegankelijkheid.

Lees meer

VVD: "Woningbouwimpuls"

06 september 2021

De fractie van de VVD heeft op 2 september schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de Woningbouwimpuls.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Risico’s en overlast door jacht"

29 juli 2021

Op 29 juli heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over risico’s en overlast door jacht.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "bomenkap Westerbork"

05 juli 2021

Op 5 juli zijn vragen van Partij voor de Dieren binnengekomen over bomenkap in Westerbork.

Lees meer

JA21: "Uitspraak RvS milieubeoordeling windparken"

30 juni 2021

De Statenfractie van JA21 heeft op 30 juni vragen gesteld over 'Uitspraak RvS milieubeoordeling windparken'.

Lees meer

CDA en VVD: "Uitspraak rechtbank Noord-Nederland (Natuurbeschermingswet)"

25 juni 2021

De fracties van CDA en VVD hebben vragen gesteld over de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland (Natuurbeschermingswet).

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Bomenkap zonder melding"

05 mei 2021

Op 4 mei heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de meldingsplicht en herplantplicht voor houtopstanden.

Lees meer

JA21: “drugsdumping en drugsproductie”

11 maart 2021

Op 4 maart heeft de fractie JA21 schriftelijke vragen gesteld over de toename van drugsdumping en drugsproductie.

Lees meer

PVV: “Huisvesting statushouders en inwoners van Drenthe”

02 maart 2021

De Statenfractie van de PVV heeft op 1 maart schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting voor statushouders en inwoners van Drenthe.

Lees meer

PvdD: Handhaving in natuur

12 februari 2021

Op 11 februari heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de handhaving in de natuur.

Lees meer

PvdA: “Ondersteuning sportclubs”

08 februari 2021

Op 6 februari heeft de Statenfractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de ondersteuning van sportclubs.

Lees meer

PVV: "Stremming scheepvaart Coevorden"

02 februari 2021

De fractie van de PVV heeft op 31 januari schriftelijke vragen gesteld over de stremming van de scheepvaart naar Coevorden gedurende een halfjaar.

Lees meer