Commissies

Nieuwe rij

Commissies

Voordat over een voorstel in een Statenvergadering een besluit wordt genomen, wordt het eerst besproken in een vergadering van een Statencommissie. Hier geven de commissieleden advies en kijken zij of er voldoende informatie is om in de Statenvergadering een besluit te nemen.

Kruimelpad

Bijzondere commissieleden

In de Statencommissies zitten leden van het Drents Parlement. Daarnaast zitten er ook mensen in die geen Statenlid zijn, maar wel een fractie vertegenwoordigen. Zij worden 'bijzondere commissieleden' genoemd.