Commissies

Kruimelpad

Nieuwe rij

Commissies

Voordat over een voorstel in een Statenvergadering een besluit wordt genomen, wordt het eerst besproken in een vergadering van een Statencommissie. Hiergeven de commissieleden advies en kijken zij of er voldoende informatie is om in de Statenvergadering een besluit te nemen.

Er zijn twee Statencommissies: de commissie Omgevingsbeleid en de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie.

Bekijk wie er in de commissie Omgevingsbeleid zit
Bekijk wie er in de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie zit

Bijzondere commissieleden

In de Statencommissies zitten leden van het Drents Parlement. Daarnaast zitten er ook mensen in die geen Statenlid zijn, maar wel een fractie vertegenwoordigen. Zij worden 'bijzondere commissieleden' genoemd.

FOrum voor Democratie