Alle informatie die ons wordt verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor ze worden doorgegeven (bijvoorbeeld voor een aanvraag).

Informatie over bezoeken aan onze site (zoals IP-adressen) gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze gegevens gebruiken wij nooit ter identificatie van individuele personen.

Het Drents parlement zendt zowel de commissie- als Statenvergaderingen live uit met geluid en beeld via de website www.drentsparlement.nl. In de vergaderzaal hangen vier bewegende camera's, waarmee de vergadering wordt opgenomen en uitgezonden. In de Statenzaal wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de vergaderingen worden opgenomen en vertoond via internet. De vergaderingen zijn ook op een later moment terug te kijken en/of te downloaden en worden conform de Archiefwet voor altijd bewaard.

De camera's zijn gekoppeld aan de microfoons in de Statenzaal, wat betekent dat het vooral de Staten- en commissieleden zijn die worden opgenomen. Van de publieke tribune worden geen opnames gemaakt. Insprekers en overige gastsprekers worden vooraf op de opnames gewezen.

In de provinciewet is opgenomen dat Provinciale Staten, als volksvertegenwoordigend orgaan, in de openbaarheid behoort te vergaderen (artikel 23). Het maken van camerabeelden teneinde een openbare vergadering via internet live uit te zenden, is in overeenstemming met de privacywetgeving. Het doel is een toegankelijke, laagdrempelige en transparante regionale politiek.