Over deze site

De website van het Drents parlement voldoet op dit moment nog niet aan alle toegankelijkheidseisen uit het 'Besluit Digitale toegankelijkheid overheid' Dit betekent dat onze website nog niet voor de verschillende doelgroepen  gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Wij werken er hard aan om de website alsnog te laten voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Inmiddels zijn hiervoor de eerste stappen gezet:

Ondertitelen van vergaderingen

De vergaderingen van de Statencommissies en het Drents parlement worden live uitgezonden op www.drentsparlement.nl. Vanaf 23 september 2020 worden de vergaderingen na afloop voorzien van geredigeerde ondertiteling. Het kan enige tijd duren voordat de geredigeerde ondertiteling onder de betreffende vergadering op de website geplaatst wordt.

Om de videoverslagen met ondertiteling te bekijken, klikt u in de in de videospeler in Explorer, Chrome of Firefox op de knop CC om de ondertiteling aan te zetten. Bij gebruik van de browser Safari moet u eerst het beeld groot maken (dit doet u met de 'uitrekpijltjes' linksboven), waarna rechtsonder een icoontje verschijnt van audio en ondertiteling (een soort praatwolkje). Wanneer u op dit icoontje klikt, kunt u de ondertiteling wijzigen van 'Automatisch' naar 'Dutch'.

Transcript

Van de vergaderingen wordt een woordelijk verslag (transcript) gemaakt op basis van de geredigeerde ondertiteling. Dit verslag wordt na de betreffende vergadering op de website geplaatst (bij de vergaderdocumenten op het Stateninformatiesysteem).

Toegankelijke pdf-bestanden

We kunnen op dit moment nog niet garanderen dat alle pdf-documenten die vanaf 23 september 2020 op het Stateninformatiesysteem geplaatst worden, volledig toegankelijk zijn. Dit is een verbeterpunt waar wij de komende periode mee aan de slag gaan. Het streven is om voor het einde van het jaar de toegankelijkheid van pdf-documenten te kunnen garanderen (met uitzondering van pdf-documenten die ontvangen zijn van derden). Bent u op zoek naar een document, maar loopt u tegen de toegankelijkheid aan? Neemt u dan contact op met de Statengriffie, zodat wij het document alsnog toegankelijk voor u kunnen maken.

Stateninformatiesysteem (SIS)

Voor het Stateninformatiesysteem (subpagina waarop alle vergaderinformatie geplaatst wordt) heeft GO (Gemeenteoplossingen) een externe audit laten uitvoeren. Hieruit kwamen 19 criteria voor verbetering, waarvan een aantal inmiddels is opgepakt. GO verwacht de overige punten voor het einde van 2020 verbeterd te hebben. Op dat moment zal bij de auditor een hertest aangevraagd worden.

Contentmanagementsysteem (Cms)

Het contentmanagementsysteem voldoet op onderdelen aan de toegankelijkheid. Dit houdt dat teksten zijn opgebouwd volgens de toegankelijkheidseisen, dat uitlegvideo's die op de website staan zijn ondertiteld en dat foto's een alternatieve tekst bevatten. Er heeft nog geen audit plaatsgevonden om het gehele Cms van de website te testen op toegankelijkheid. De reden hiervoor is dat de komende maanden in samenwerking met GO onderzocht wordt op welke punten de huidige website aangepast/verbeterd kan worden. Uiteraard worden hier de eisen voor toegankelijkheid in meegenomen. Zodra dit proces is afgerond zal een audit uitgevoerd worden door GO. De eventuele criteria voor verbetering die hier uitkomen, zullen vervolgens worden opgepakt.

Bekijk hier de toegankelijksverklaring voor de website van het Drents parlement.