Vaak komt het college van Gedeputeerde Staten met een voorstel over één van de beleidsthema's van de provincie. Deze voorstellen bespreekt het Drents Parlement meestal eerst in de commissievergaderingen. Hiergeven de commissieleden advies en kijken zij of er voldoende informatie is om in de Statenvergadering een besluit te nemen. In een Statenvergadering wordt door de Statenleden 'voor' of 'tegen' het voorstel gestemd. Is de meerderheid 'voor' dan is het voorstel aangenomen. Is de meerderheid 'tegen' dan is het voorstel verworpen. 

Moties en amendementen

Tijdens de bespreking van een voorstel kunnen één of meer Statenleden een motie of amendement indienen. Een motie is een verzoek aan het college van Gedeputeerde Staten om iets te doen of te onderzoeken. Over een motie wordt tijdens de Statenvergadering gestemd. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.

Een amendement is een voorstel om het besluit, zoals is voorgesteld door het college van Gedeputeerde Staten, te veranderen. Ook over een amendement wordt tijdens de Statenveradering gestemd. Stemt de meerderheid van de Statenleden voor het amendement, dan is deze aangenomen en wordt het besluit aangepast. Daarna wordt het voorstel met het aangepaste besluit in stemming gebracht.