Burgerberaad Drenthe

Nieuwe rij

Nieuwe widget SingleImage

Nieuwe rij

Nieuwe widget Article

De vragenlijst is gesloten. Dank voor uw reacties!

Informatie Burgerberaad

Nieuwsblok burgerberaad

Drenten reageren massaal op uitnodiging burgerberaad

Fenneke 14 feb

"We zijn overweldigd door het enthousiasme van de inwoners van Drenthe om deel te nemen aan het burgerberaad", zegt Fenneke Mensen-Maat, Statenlid en voorzitter van de werkgroep Verbindend besturen. Ruim 6.400 Drenten vulden de vragenlijst over de toekomst van wonen in Drenthe in, waarvan bijna 2.400 inwoners hun interesse in deelname aan het burgerberaad aangaven.

Meer informatie

Nieuwe widget SingleImage

Nieuwe rij

Nieuwe widget ArticleBlocks

Jetta Klijnsma trapt Burgerberaad Drenthe af in Zuidwolde

Het officiële startmoment voor het Burgerberaad Drenthe vond dinsdag 23 januari plaats in Zuidwolde. Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, overhandigde daar persoonlijk de eerste van de 30.000 brieven met uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst aan inwoner Jouke Wijnstra. 'Ik nodig u graag uit om creatief mee te denken over de toekomstplannen voor wonen in onze mooie provincie Drenthe.'

Drenten vanaf 16 jaar en ouder krijgen voor het eerst de kans om via een burgerberaad mee te denken en invloed uit te oefenen op de toekomstige woonopgave in de provincie. Verder lezen

Burgerberaad actueel

Veelgestelde vragen over het Burgerberaad Drenthe

Kan ik meedoen aan het Burgerberaad Drenthe?

Alle inwoners van Drenthe van 16 jaar en ouder mogen de vragenlijst invullen. Daarin staat ook de vraag of u wilt meedoen aan het Burgerberaad. Uit de aanmeldingen selecteren we voor het Burgerberaad Drenthe 150 Drenten, die een afspiegeling zijn van de samenleving.

Veelgestelde vragen

Start Burgerberaad Drenthe - Wonen