Er zijn meerdere manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op het Drents Parlement. Zo kunt u contact opnemen met een Statenlid, uw mening kenbaar maken in een Statencommissie of een agenderingsvoorstel indienen.

Inspreken

Wilt u in gesprek met Statenleden over een bepaald onderwerp? Dat kan! Iedereen in Drenthe heeft het recht om tijdens de commissievergaderingen kort het woord te voeren. Dat kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een onderwerp dat níet op de agenda staat maar waarvoor u toch aandacht wilt vragen.

Wel zijn er een aantal spelregels. Zo kunt u alleen inspreken bij commissievergaderingen en niet bij Statenvergaderingen. U hebt 5 minuten de tijd om uw mening kenbaar te maken aan de Statenleden. Het onderwerp moet passen binnen de taken van de commissie en kan niet gaan over: 

  • een besluit van de provincie waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht kan of kon worden ingediend.

Wilt u gebruik maken van uw recht om in te spreken? Neem dan contact op met de Statengriffie met behulp van het formulier

Uw voorstel op de agenda

Als inwoner van Drenthe kunt u onderwerpen op de agenda van het Drents parlement zetten. U kunt hiervoor een voorstel indienen. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Deze vindt u in de Verordening Agenderingsrecht Drenthe. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Statengriffie.