Actueel

Op 25 april zijn vragen binnegekomen van de fractie van het CDA over 'vermeend verbod inspecties bij bedrijven'.

"De CDA-fractie heeft kennisgenomen van een artikel in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 23 april jl. waarin Officier van Justitie Mr. Buist stelt dat het OM om opheldering heeft gevraagd over een verbod tot handhaving door BOA's op reguliere milieu-inspecties bij bedrijven in de gemeente Tynaarlo. Volgens de Officier van Justitie heeft het college van B&W de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) juli vorig jaar de opdracht heeft gegeven om in de gemeente geen buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten voor controle op naleving van milieuvergunningen.

  • Heeft het College van GS kennis genomen van de betreffende artikelen in het Dagblad van het Noorden en in hoeverre is dit bericht juist?
  • Is het College van GS op de hoogte van een dergelijke afspraak c.q. verbod op reguliere milieu-inspecties bij bedrijven op in de gemeente Tynaarlo en is dit ook in andere gemeenten aan de orde? Zo ja, welke stappen heeft het College van GS hierop genomen?
  • Is het College van GS door het bestuur van de RUD op de hoogte gesteld van een gewijzigde prioriteitstelling bij gemeenten rondom deze vorm van handhaving? Zo ja, raakt dit aan de handhavingsverplichting vanuit de RUD en de gemeente?
  • Kunt u ons informeren in hoeverre dit beleidsvoornemen binnen de zogenaamde bestuurdriehoek van de gemeente Tynaarlo en/of het RIEC is gevoerd?

Namens de CDA-Statenfractie,
Bart van Dekken"

Periode: mei 2022

Jaar geselecteerd: 2022

2022 2021 2020 2019 2018
januari (11) februari (22) maart (10) april (12) mei (8) juni (0) juli (0) augustus (0) september (0) oktober (0) november (0) december (0)

JA21: "Kosten drugsdumping"

25 mei 2022

Op 25 mei zijn vragen van JA21 binnengekomen over kosten drugsdumping.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Hennepvezelteelt

23 mei 2022

Öp 23 mei heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over hennepvezelteelt.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Stand van zaken N34

17 mei 2022

Op 17 mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren en aantal vragen aan het college gesteld over de stand van zaken N34.

Lees meer

Vergadering commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

16 mei 2022

Op woensdag 18 mei vergadert de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. De vergadering begint om 9.30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis.

Lees meer

PvdA: 'Gaswinningsplannen in gebied van Koloniën van Weldadigheid'

12 mei 2022

De fractie van de PvdA heeft op 12 mei vragen gesteld over 'gaswinningsplannen in gebied van Koloniën van Weldadigheid'.

Lees meer

Partij voor de Dieren: 'Stand van zaken transferium De Punt'

10 mei 2022

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 10 mei vragen gesteld over'dtand van zaken transferium De Punt'.

Lees meer

CDA: "Veiligheidsrisico’s invoer drugs Noord-Nederland"

09 mei 2022

Op 9 mei heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over 'veiligheidsrisico’s invoer drugs Noord-Nederland'.

Lees meer

Forum voor Democratie: "Status raadgevend referendum"

04 mei 2022

Forum voor Democratie heeft op 4 mei schriftelijke vragen gesteld over de status van het raadgevend referendum.

Lees meer