Provinciespel

Midden in de Statenzaal van het provinciehuis ligt een provincieplattegrond, met daarop enkele plaatsen en wegen. Ernaast staan verschillende beleidsterreinen uitgestald, in de vorm van grote speelblokken. Aan tafel: fanatiek discussiërende jongeren. 'Meer streekvervoer! Nee, meer groen! Nee, er moet een winkelcentrum komen.'

Doel

Het doel van het Provinciespel is dat leerlingen samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Letterlijk! Voor de inrichting van de provincie en voor andere keuzes van beleid richten ze verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt hun interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Provinciespel - Drenthe College

Programma

Het Provinciespel wordt gespeeld op het provinciehuis, in de Statenzaal. De klas neemt plaats achter de microfoons. Samen vormen de deelnemers de volksvertegenwoordiging van de provincie. De plattegrond van de provincie ligt op een prominente plaats. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de provincie gaat gebeuren. Moet er aandacht zijn voor economie en geld verdienen? Plannen maken voor een bedrijventerrein? Of voor een winkelcentrum? Is het streekvervoer voldoende geregeld? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden.

De klas wordt opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma's gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties met elkaar in debat. Met elkaar nemen ze beslissingen, waarmee het leven in de provincie verbeterd wordt. Na het spel kunnen de deelnemers vragen stellen aan een echt Statenlid.

Doelgroep en werkwijze

Het Provinciespel is een educatief rollenspel dat geschikt gemaakt is voor alle onderwijsniveaus. Er zijn programma's voor vmbo bbl/kbl, mbo entree en 2 en vmbo gl/tl, havo, vwo, mbo 3/4. Het programma duurt twee uur.

Provinciespel - speelblokken

Planning en aanmelden

De Statenzaal is meerdere keren per week beschikbaar voor klassen om het Provinciespel te spelen. Docenten kunnen zich voor het spel aanmelden. Per dag ontvangen wij twee klassen: van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.  Meer informatie over het Provinciespel vindt u op de website van ProDemos.