Uw voorstel op onze agenda

Uw voorstel op onze agenda

Als inwoner van Drenthe kunt u onderwerpen op de agenda van het Drents parlement plaatsen. Dat kunnen voorstellen zijn waarover het parlement een besluit kan nemen, zoals een plan, project of regelgeving. Maar het kunnen ook onderwerpen zijn waarvan u wilt dat de Statenleden erover van gedachte wisselen.

Aan het indienen van een voorstel is wel een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste is dat het voorstel betrekking heeft op een onderwerp waar het Drents parlement bevoegdheden in heeft. Daarnaast heeft uw voorstel de steun nodig van minimaal 400 inwoners van Drenthe van 16 jaar of ouder.

Op deze pagina kunt u een voorstel indienen of een voorstel steunen. U kunt een voorstel steunen door op het duimpje onder het bericht te klikken.

Ingediende voorstellen kennen een openstelling van maximaal 1 jaar.