Als inwoner van Drenthe kunt u onderwerpen op de agenda van het Drents parlement plaatsen. Dat kunnen voorstellen zijn waarover het parlement een besluit kan nemen, zoals een plan, project of regelgeving. Maar het kunnen ook onderwerpen zijn waarvan u wilt dat de Statenleden erover van gedachte wisselen.

Voorwaarden

Aan het indienen van een voorstel zijn voorwaarden verbonden.

  • Het voorstel heeft betrekking op een onderwerp waar het Drents parlement bevoegdheden in heeft en dat gaat over een plan, project, regelgeving of een punt van aandacht.
  • Het voorstel heeft de afgelopen twee jaar nog niet op de agenda van het Drents parlement, tenzij er sprake is van nieuwe feiten.
  • Het voorstel wordt door minstens 400 inwoners ondersteund.
  • Zowel de indieners als de ondersteuners zijn 16 jaar of ouder en inwoner van de provincie Drenthe. Om dit te kunnen controleren, hebben we de volgende gegevens nodig: naam, woonplaats en geboortedatum.

Mocht een voorstel waarover een besluit wordt gevraagd niet onder de bevoegheid van het Drents parlement vallen, dan kan het voorstel worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Al dan niet voorzien van een aanbeveling van het Drents parlement.

In de Verordening Agenderingsrecht Drenthe staan alle voorwaarden precies beschreven. De tekst van de verordening is leidend. Bekijk ook het Statenstuk voor een toelichting op het agenderingsrecht. 

Wat gebeurt er na het indienen van een voorstel?

Na het indienen plaatst de Statengriffie het voorstel zo spoedig mogelijk op deze website. Vervolgens kunnen inwoners van Drenthe het voorstel ondersteunen. Wanneer er vierhonderd of meer geldige ondersteuningsverklaringen zijn, wordt het onderwerp, na een besluit in het presidium, al dan niet op de agenda geplaatst. We houden de indiener van het voorstel uiteraard van de verdere voortgang op de hoogte.

Het ingediende voorstel kent een openstelling van maximaal 1 jaar vanaf het moment van indienen.