Statengriffie

Statengriffie


De Statengriffie ondersteunt het Drents parlement zodat dit zijn bestuurlijke en maatschappelijke rol zo goed mogelijk kan oppakken. De Statengriffie is een zelfstandige organisatie-eenheid die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Drents parlement valt. Onder leiding van de Statengriffier onderneemt het team onder andere de volgende activiteiten:

  • De ondersteuning van de voorzitter van Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, het presidium (de fractievoorzitters) en de voorzitters van de Statencommissies.
  • De advisering van Statenleden over bijvoorbeeld bestuurlijk-juridische vragen en ambtelijke bijstand.
  • Externe communicatie, zoals het beheer van de website van het Drents parlement en de sociale media en het maken van persberichten.
  • Onderzoek, gericht op de ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol van het Drents parlement.
  • De organisatie van Gast van de Staten, Statenontmoetingen en werkbezoeken.
  • De voorbereiding en technische facilitering van de Staten- en commissievergaderingen

Leden

Foto van Simone Buissink Simone Buissink (Statengriffier)
Foto van Jelly Stapert Jelly Stapert (Plv. Statengriffier)
Foto van Mijke Boedeltje Mijke Boedeltje (Senior Statenadviseur)
Foto van Ria Veenstra Ria Veenstra (Senior Statenadviseur)
Foto van Marit Koelen Marit Koelen (Junior Statenadviseur)
Foto van Cisca Kiffers Cisca Kiffers (Medewerker griffie)
Foto van Karin Muller Karin Muller (Medewerker griffie)
Foto van Henny Plat-Lieben Henny Plat-Lieben (Medewerker griffie)
Foto van Lisa Schutte Lisa Schutte (Medewerker griffie)
Foto van Renske Louwsma Renske Louwsma (Communicatiemedewerker)
Foto van Hugo Parker Brady Hugo Parker Brady (Statenonderzoeker)
Foto van Ingrid Wijngaarde Ingrid Wijngaarde (Statenonderzoeker)
Foto van Laurent Dwarshuis Laurent Dwarshuis (Junior statenonderzoeker)
Foto van Emma Jasperse Emma Jasperse (Junior statenonderzoeker)
 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo

Inloggen

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?