Drents Parlement

Elke vier jaar kiezen de inwoners van Drenthe de leden van Provinciale Staten, oftewel het Drents Parlement. Het parlement is binnen het provinciaal bestuur dus de volksvertegenwoordiging. Het Drents Parlement heeft 43 leden. De commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma is hiervan de voorzitter.

Provinciaal bestuur

Het provinciaal bestuur bestaat uit het college van Gedeputeerde Staten en het Drents Parlement. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het Drents Parlement stelt op hoofdlijnen het beleid van de provincie vast. 

Zetelverdeling

In de periode 2023-2027 zitten 15 fracties in het Drents parlement.

BBB 17 GroenLinks 1
PvdA 4 D66 1
VVD 4 Forum voor Democratie 1
CDA 3 Volt 1
PVV 2 Sterk Lokaal Drenthe 1
ChristenUnie 2 JA21 1
SP 2 Lijst Pormes 1
Partij voor de Dieren 2