Simone Buissink

Naam: Simone Buissink

Statengriffier, Statengriffie
s.buissink@drentsparlement.nl
Statengriffie Statengriffier Bekijk pagina

Algemeen

Sinds mei 2010 ben ik de griffier van Provinciale Staten van Drenthe. In die hoedanigheid heb ik vooral drie taken. Waar nodig stem ik beleid- en besluitvormingsprocessen op elkaar af. Hiervoor heb ik veel contact met  bestuurders, ambtenaren, externe partijen en natuurlijk de politiek. Daarnaast adviseer ik de Statenleden en de commissaris van de Koning over vooral bestuurlijke en juridische onderwerpen en ondersteun ik het presidium (de fractievoorzitters). Ik geef tenslotte met veel plezier leiding aan de Statengriffie, een hecht en stevig team. Samen proberen we zoveel mogelijk toegevoegde waarde te hebben voor Provinciale Staten en de Drentse samenleving!

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Statengriffier, Statengriffie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens