Statengriffie

Naam: Statengriffie

statengriffie@drentsparlement.nl

De Statengriffie ondersteunt het Drents parlement zodat dit zijn bestuurlijke en maatschappelijke rol zo goed mogelijk kan oppakken. De Statengriffie is een zelfstandige organisatie-eenheid die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Drents parlement valt. Onder leiding van de Statengriffier onderneemt het team onder andere de volgende activiteiten:

  • De ondersteuning van de voorzitter van Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, het presidium (de fractievoorzitters) en de voorzitters van de Statencommissies.
  • De advisering van Statenleden over bijvoorbeeld bestuurlijk-juridische vragen en ambtelijke bijstand.
  • Externe communicatie, zoals het beheer van de website van het Drents parlement en de sociale media en het maken van persberichten.
  • Onderzoek, gericht op de ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol van het Drents parlement.
  • De organisatie van Gast van de Staten, Statenontmoetingen en werkbezoeken.
  • De voorbereiding en technische facilitering van de Staten- en commissievergaderingen