Burgerberaad Drenthe biedt het Drents Parlement 26 adviezen aan over wonen

Gepubliceerd op: 10 juli 2024 12:07

Het burgerberaad Drenthe heeft het Drents Parlement op 10 juli 26 adviezen aan over wonen aangeboden.

Jetta krijgt advies BB

Wat vinden jullie belangrijk voor de toekomst van wonen in Drenthe?' Met die vraag gingen 150 deelnemers van het Burgerberaad Drenthe de afgelopen vier maanden aan de slag. Woensdag 10 juli overhandigden zij tijdens de Statenvergadering hun adviesrapport aan Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning. Ze geven de provincie 26 adviezen over wonen, die variëren van 'Stimuleren bouw woningen voor jongeren' en 'Extra hulp voor ouderen om door te stromen' tot 'Behouden en versterken groene karakter van Drenthe' en 'Innovatieve plannen voor passende hoogbouw'.

Tijdens de Statenvergadering werd uitgebreid stilgestaan bij het burgerberaad. Vijf deelnemers deelden hun persoonlijke ervaring met de zaal. Voor de een was het "een ontdekkingsreis", voor de ander "een verrassing dat er zoveel aspecten komen kijken bij wonen". De oudste deelnemer (88) gaf aan dat hij als echte democraat graag ziet dat "plannen van onderaf aan gestalte krijgen." Allemaal kijken ze nu al uit naar een volgend burgerberaad, want ze vinden het interessant, leerzaam én gezellig. Onderzoek naar de beleving van deelname aan dit burgerberaad wijst uit dat de deelnemers de organisatie en inhoud van de bijeenkomsten hoog waarderen. Het totale burgerberaad scoort een 8,3.

Bord Burgerberaad

In verbinding besturen
Klijnsma bedankte de deelnemers voor het adviesrapport en hun grote inzet en betrokkenheid. "Ik ben onder de indruk van het vele werk dat u met enthousiasme heeft verzet en het resultaat dat dat heeft opgeleverd; 26 adviezen nota bene!" Ook Statenlid Fenneke Mensen-Maat, voorzitter van de werkgroep verbindend besturen, sprak haar waardering uit: "Ik mocht bij een aantal bijeenkomsten een kijkje nemen. Het viel mij op dat hoewel de mensen elkaar niet kenden, ze heel open, respectvol en in een positieve sfeer met elkaar omgingen. Wij als Drents Parlement willen graag in verbinding besturen en samen met de inwoners beleid maken. Dit burgerberaad laat zien dat dat mogelijk is. We gaan het adviesrapport grondig doornemen en de inhoud betrekken bij onder meer de ontwikkeling van de Woonagenda en de Omgevingsvisie Drenthe."

Nieuwe woonvormen
In september 2023 liet het Drents Parlement onderzoek doen waarbij inwoners van Drenthe werd gevraagd wat volgens hen een geschikt onderwerp zou zijn voor een burgerberaad. Wonen was een van de meest genoemde onderwerpen. Iedereen in Drenthe kon begin van het jaar een vragenlijst invullen over het burgerberaad. Ruim 6.400 inwoners gaven daaraan gehoor, waarvan ruim 2.350 aangaven graag deel te willen nemen. Hiervan zijn 150 deelnemers geselecteerd die samen een afspiegeling van de samenleving vormen. Zij hebben de uitkomsten van de vragenlijst meegenomen bij de ontwikkeling van de adviezen. Daarbij was er specifieke aandacht voor de verschillende doelgroepen - met name jongeren -de beperkte ruimte en nieuwe woonvormen.