Veelgestelde vragen over het Burgerberaad Drenthe

Gepubliceerd op: 20 december 2023 10:12

Wat is het Burgerberaad Drenthe over wonen?
In het Burgerberaad Drenthe gaan 150 inwoners van Drenthe advies geven aan de provincie over wonen in Drenthe. De 150 deelnemers aan het Burgerberaad zijn via een loting geselecteerd. Zij vormen als groep een goede afspiegeling van de Drentse bevolking.

Het Burgerberaad bestaat uit 4 bijeenkomsten op telkens een andere locatie in Drenthe. De deelnemers krijgen informatie van verschillende experts over het onderwerp. Ze kunnen zelf ook deskundigen uitnodigen om alle informatie te verkrijgen die ze nodig hebben. Ze voeren daarna in groepjes gesprekken met elkaar over wat zij belangrijk vinden voor Drenthe. De groepjes maken verschillende deeladviezen waarover het hele burgerberaad gaat stemmen. Zo komen ze uiteindelijk tot een afgewogen beleidsadvies aan het Drents Parlement.

Waarom wil de provincie een Burgerberaad over wonen?
De provincie moet in het omgevingsbeleid keuzes maken over de inrichting van Drenthe en dus over de toekomst van wonen in Drenthe. We willen als provincie graag meer in verbinding met de inwoners plannen maken om besluiten te kunnen nemen waar Drenthe in de toekomst behoefte aan heeft. Inwoners kennen hun eigen woonomgeving en situatie het beste. Daarom maken we graag gebruik van de kennis, expertise en creativiteit uit de samenleving. Kortom, met het Burgerberaad over wonen kunnen we samen keuzes maken met en voor Drenthe.

Kan ik meedoen aan het Burgerberaad Drenthe?
Alle inwoners van Drenthe van 16 jaar en ouder mochten de vragenlijst invullen. Daarin stond ook de vraag of men mee wilde doen aan het Burgerberaad. Uit de aanmeldingen voor het Burgerberaad Drenthe zijn 150 Drenten ingeloot. Zij zijn een afspiegeling van de samenleving.

Wanneer start het Burgerberaad Drenthe?
Van maart tot juni is er één keer per maand een bijeenkomst van het Burgerberaad. De bijeenkomsten vinden telkens op een andere locatie plaats, zodat het voor alle deelnemers van het Burgerberaad wel een keer dichtbij is.

Is het Burgerberaad onafhankelijk?
Ja, het Burgerberaad is onafhankelijk van politieke en commerciële invloeden. Moventem is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat de bijeenkomsten van het Burgerberaad organiseert en de resultaten daarvan verwerkt. 

Wat gebeurt er met de resultaten van het Burgerberaad?
We verwachten dat het advies van het Burgerberaad in juli 2024 klaar is. Het Burgerberaad geeft zijn advies dan aan het Drents Parlement. Dit zwaarwegende advies gebruiken we onder meer bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Drenthe.

Krijgen deelnemers aan het Burgerberaad een vergoeding?
Ja, zij ontvangen een vergoeding voor deelname aan elke fysieke bijeenkomst van het Burgerberaad Drenthe.

Wat gebeurt er met de resultaten van de vragenlijst?
Het Burgerberaad ontvangt de uitkomsten van de vragenlijst. De uitkomsten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het uiteindelijke beleidsadvies.

Staat uw vraag hier niet bij, mail dan gerust naar: burgerberaaddrenthe@moventem.nl