Volt: "Nieuwbouw in Drenthe"

Gepubliceerd op: 06 februari 2024 09:02

Op 6 februari heeft de fractie van Volt vragen gesteld over nieuwbouw in Drenthe.

"Naar aanleiding van het artikel 'Ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen in 2023', gepubliceerd op de website van het centraal bureau voor de statistiek op woensdag 31 Januari en het artikel "Bouw stokt in het Noorden" gepubliceerd in het dagblad van het Noorden op woensdag 31 Januari hebben wij als fractie een aantal vragen.

  • Wat is de reactie van GS op de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen in 2023 in Drenthe lager ligt dan het landelijke gemiddelde en dat dit met een kwart is gedaald ten opzichte van 2022?
  • Welke factoren liggen volgens GS ten grondslag aan deze teruggang?
  • Welke concrete maatregelen en initiatieven onderneemt GS om de bouwproductie in Drenthe te stimuleren en het woningtekort aan te pakken?


Namens de fractie van Volt,
Marloes Kramer-Hammenga"