Volt: "Gezondheid van jongeren"

Gepubliceerd op: 31 mei 2024 12:05

Op 31 mei heeft de fractie van Volt vragen gesteld over de gezondheid van jongeren.

"Naar aanleiding van het artikel 'Zorgwekkende daling in hoe Drentse jongeren hun gezondheid ervaren' gepubliceerd via RTV Drenthe op dinsdag 28 mei, hebben wij als fractie een aantal vragen.

  • Is Gedeputeerde Staten bekend met het artikel zoals dat is gepubliceerd door RTV Drenthe op dinsdag 28 mei 2024, getiteld 'Zorgwekkende daling in hoe Drentse jongeren hun gezondheid ervaren'?
  • In dit artikel wordt geconcludeerd dat de gezondheid van de Drentse jongeren die in de tweede en vierde klas van de middelbare school zitten verslechtert. Het aantal jongeren dat zich goed voelt is gedaald van 90% naar 80% in 9 jaar tijd. Daarnaast blijkt ook dat jongeren vaker vapen, roken en te veel bezig zijn met sociale media en dat dat jongeren vaker in de problemen brengt, omdat het leidt tot slaaptekort. Deelt GS deze conclusie?
  • De GGD noemt deze cijfers alarmerend. Herkent GS zich in de reactie van de GGD?
  • Erkent GS dat zij een taak heeft om deze trend te keren?
  • Zo ja, wat zijn in de ogen van Gedeputeerde Staten de volgende stappen en hoe wordt dat in de tijd gezet? En, in hoeverre is de Drentse zorgtafel, dat 'gaat voor goede zorg voor inwoners, voor nu en in de toekomst' de plek waar dit onderwerp besproken en verder opgepakt moet worden?

Namens de fractie van Volt,

Marloes Kramer-Hammenga"