Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Heb je vragen over de toegankelijkheid van een stembureau? Op de site waarismijnstemlokaal kan je vinden welke stembureaus (extra) toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een rolstoel. Je kunt dit ook navragen bij je gemeente.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kun je door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag je hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als je slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson hebt. Je mag zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast moet in elk geval 1 leesloep aanwezig zijn, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook moet in het stemhokje goede verlichting zijn. Sommige gemeenten hebben een speciale mal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking (bekijk voor meer informatie het filmpje over de stemmal). 

Analfabeten en kiezers die geen Nederlands spreken

Ben je analfabeet of beheers je de Nederlandse taal niet (of niet goed)? Dan mag je geen hulp krijgen bij het stemmen. Je mag wel buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. 

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Heb je een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag je geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag je buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl. Er zijn ook speciale verkiezingskrantjes te bestellen op de website van ProDemos

Kiezers met een mentor, bewindvoerder of curator

Heb je een wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een mentor, bewindvoerder of curator? Dan mag je zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. Je mag er zelf voor kiezen om iemand te machtigen om voor je te stemmen. Dit geldt ook als je onder curatele staat.