Statengriffie

Nieuwe rij

Statengriffie

Nieuwe rij

griffie

De Statengriffie ondersteunt het Drents parlement zodat dit zijn bestuurlijke en maatschappelijke rol zo goed mogelijk kan oppakken. De Statengriffie is een zelfstandige organisatie-eenheid die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Drents parlement valt. Onder leiding van de Statengriffier onderneemt het team onder andere de volgende activiteiten:

  • De ondersteuning van de voorzitter van Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, het presidium (de fractievoorzitters) en de voorzitters van de Statencommissies.
  • De advisering van Statenleden over bijvoorbeeld bestuurlijk-juridische vragen en ambtelijke bijstand.
  • Externe communicatie, zoals het beheer van de website van het Drents parlement en de sociale media en het maken van persberichten.
  • Onderzoek, gericht op de ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol van het Drents parlement.
  • De organisatie van Gast van de Staten, Statenontmoetingen en werkbezoeken.
  • De voorbereiding en technische facilitering van de Staten- en commissievergaderingen