search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: voortdurende overlast Vechtdallijn Zwolle-Emmen"

Op 8 januari heeft de VVD-fractie vragen  gesteld over de voortdurende overlast op de Vechtdallijn Zwolle-Emmen.

"Op woensdag 16 december jl. nam de VVD deel aan een online werkbezoek aan Arriva. Op de agenda stond maar 1 bespreekpunt, de voortdurende overlast op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle. Het aantal incidenten is in de afgelopen periode dusdanig gestegen, dat Arriva extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen, zoals bodycams en het lopen in koppels. Helaas hebben deze maatregelen niet kunnen voorkomen dat het aantal incidenten op de lijnen bizar hoog is. Elke steward wordt wel 1 keer per dag uitgescholden of beledigd, zo vertelden zij tijdens het werkbezoek. Daarnaast worden ze soms bespuugd en bedreigd. Ook fysiek geweld komt vaker voor dan elders op Arriva lijnen. Bij de incidenten gaat het onder meer om het niet dragen van een mondkapje en het niet kunnen tonen van een geldig treinkaartje of een legitimatiebewijs. Volgens bestuurder Wim Eilert van de vakbond VVMC voor rijdend treinpersoneel gaat het bij de overlastgevers voornamelijk om 'veiligelanders', asielzoekers uit veilig verklaarde landen. Een aantal van hen komt uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel, reist met de speciale asielbus naar Emmen en stapt in de trein. Wat schrijnend is, is dat de aangifte tegen een overlastgevend persoon vaak veel langer duurt dan dat de betreffende persoon is aangehouden. Deze vervolgt al snel zijn reis terwijl de steward net weer het politiebureau uitloopt. De papieren rompslomp is enorm en frustreert de stewards, zo bleek tijdens het werkbezoek. Door het experiment om stewards in koppels te laten lopen, bevinden zich op sommige treinen helemaal geen stewards meer. Bij overlast staat de machinist er dan alleen voor. En de reizigers in de trein ook. Om de veiligheid van eenieder te garanderen en op alle treinen stewards in te zetten die in koppels lopen, kost 2,5 miljoen euro per jaar, zo laat Arriva weten. De situatie wordt steeds nijpender. Er moet nu wat gebeuren, agressie en geweld door dit soort raddraaiers moet worden gestopt.

Al eerder stelde de VVD schriftelijke vragen, maar de situatie vraagt nu om actie. De provincie is opdrachtgever van Arriva en daarom deze vragen aan het college:

  • Bent u bekend met de beantwoording van Staatssecretaris Broekers-Knol op de gestelde kamervragen van de kamerleden Becker en Ziengs ?
  • Bent u bekend met het feit dat het aangifte doen van een steward tegen een overlast gevend persoon een enorme administratieve papierwinkel is ?
  • Bent u bekend met het feit dat op sommige Vechtdallijnen momenteel geen stewards lopen ? Zo ja, wat vindt u daarvan ?
  • Heeft Arriva bij u bekend gemaakt dat extra geld nodig is om op elke lijn een koppel (2) stewards te laten lopen ? Zo ja, bent u voornemens hieraan tegemoet te komen ?
  • Bent u bereid om in overleg te treden met alle partners om deze nieuwe inzichten te bespreken? Zo ja, op welke termijn ?
  • Is een (regionaal) reisverbod voor veelplegers op deze lijn al wat dichterbij ? Zo ja, op welke termijn ? Zo nee, wanneer wordt het plan van aanpak besproken en uitgevoerd ?
  • Ziet u nog andere mogelijkheden om de overlast voor reizigers en stewards op de Vechtdallijn te beperken ? Bijvoorbeeld door extra inzet politie en Boa's ?
  • Welke maatregelen gaat u verder nemen om de veiligheid van de normale, goedwillende treinpassagiers te waarborgen ?

Namens de VVD Statenfractie,

Karin Zwaan"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen