VVD: 'Transformatie naar permanente bewoning vakantieparken'

Gepubliceerd op: 13 januari 2023 15:01

Op 13 januari heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over 'Transformatie naar permanente bewoning vakantieparken'.

"Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe sinds 2017 aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Parken waarvoor dat niet geldt, kunnen worden omgevormd tot gewone woonbuurten, waar mensen dan legaal mogen wonen. De VVD is hier groot voorstander van. In het krantenartikel in het DvhN van 13 janaurai 2023 (https://dvhn.nl/drenthe/Woede-en-frustratie-over-project-Vitale-Vakantieparken-in-Midden-Drenthe-28160436.html) staat de huidige situatie beschreven in de gemeente Midden Drenthe. Deze gemeente telt 25 vakantieparken waarvan er 14 niet vitaal zijn. Er zit een recreatiebestemming op, maar een groot deel van de mensen woont er permanent. Al mag dat officieel niet, het wordt wel gedoogd. Dhr. Kees Hulsman is voorzitter van de VVE van "De Heerlickheyt" en is als sinds 2015 in gesprek met de gemeente om de bestemming van dit park te veranderen naar permanente bewoning. Volgens hem voldoet het park inmiddels aan alle voorwaarden, maar schiet de gemeente – na jaren van onderzoeken en gesprekken – niet op. Half december 2022 kwam de gemeente met een brief dat er nu eerst een gebiedsvisie moet worden gemaakt van de omgeving van Hoogersmilde. Dit omdat het park bij beschermde natuur ligt. Ook bewoners van "De Veldhuizen" voerden de afgelopen jaren talloze gesprekken met de gemeente om verder te kunnen als "gewone woonwijk" en om de natuur te kunnen beschermen. Ze zijn verbijsterd dat de gemeente voor hen totaal onverwacht heeft besloten dat het park zijn recreatiebestemming behoudt en aangeeft dat permanente bewoning het groen zou aantasten.

De VVD- Statenfractie is verrast en verbaasd over dit artikel en heeft de volgende vragen:

  • Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze gang van zaken in Midden Drenthe binnen het project Vitale Vakantieparken ?
  • Kunt u aangeven waar wij terug kunnen vinden dat permanente bewoning niet is toegestaan als het vakantiepark nabij beschermde natuur ligt? 
  • Bent u het met ons eens dat juist permanente bewoning leidt tot beter onderhoud van het groen rondom de woningen en een mooiere uitstraling van het park in het algemeen ?
  • Wij kunnen ons de frustratie van de VVE's en de bewoners van deze parken goed voorstellen. Op welke wijze kan de provincie deze gemeente(n) helpen om op deze parken snel permanente bewoning toe te staan ?
  • Deze mensen worden hier nu gedoogd als permanente bewoners. Verwacht de gemeente of de provincie dat hier een einde aan komt en hoe rijmt dit dan met de enorme bouwopgave die we ook in Drenthe hebben en die maar langzaam op gang komt. Waarom grijpen de provincie en de gemeente deze mogelijkheid om eenvoudig de woningvoorraad uit te breiden niet met beide handen aan ?
  • Is het bekend of er meer vergelijkbare projecten zijn op vakantieparken die om deze reden (nagenoeg) stil zijn komen te liggen ?


Met vriendelijke groet,
Namens de VVD Statenfractie,
Karin Zwaan"