VVD: "Project Vitale Vakantieparken (recreatiepark WICO)"

Gepubliceerd op: 09 mei 2023 13:05

Op 6 mei heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over Project Vitale Vakantieparken (recreatiepark WICO)

"Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe sinds 2017 aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Parken waarvoor dat niet geldt, kunnen worden omgevormd tot gewone woonbuurten, waar mensen dan legaal mogen wonen.
De VVD is hier groot voorstander van.
De VVD heeft eerder vragen gesteld over transformatie van parken naar woonbuurten. Op basis van het artikel in DvhN over recreatiepark WICO  hebben wij hier nog steeds vragen over.

  • Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze gang van zaken in Midden Drenthe binnen het project Vitale Vakantieparken?
  • Is het College van Gedeputeerde Staten het met ons eens dat er nog steeds een woningkrapte is en dat het transformeren van vakantieparken naar woonbuurten een onderdeel van de oplossing is?
  • Wethouder Stegen geeft aan dat permanente bewoning niet mogelijk is omdat het park in de natuur ligt. In antwoorden op onze vorige schriftelijke vragen heeft u aangegeven dat dit onder voorwaarden wel mogelijk is. Ziet u aan de hand van deze voorwaarden kansen voor dit vakantiepark om een woonbestemming te krijgen?
  • Hoe beoordeelt het college het feit dat in 2017 onderzoek uitwees dat recreatiepark WICO geen recreatieve toekomst heeft en de gemeente toch geen permanente bewoning op dit park toe wil staan? Is dit in lijn met de gedachtegoed van het project Vitale Vakantieparken?
  • Wij kunnen ons de zorgen van de bewoners op het park goed voorstellen. Een ruime meerderheid van de bewoners wil dat het park deels voor permanent wonen en deels voor recreatie gebruikt wordt. Is de Taskforce Vitale Vakantieparken betrokken geweest bij dit project? Wat was hun advies ten aanzien van een duale bestemming?


Namens de fractie van de VVD


Kees Vianen
Annigje Udinga"