Volt: "Vergunning Fochteloërveen"

Gepubliceerd op: 10 oktober 2023 13:10

De fractie van Volt heeft op 6 oktober vragen gesteld over een  vergunning in Fochteloërveen.

"Naar aanleiding van het artikel: 'Drenthe blokkeert vergunning van Friese boerenfamilie bij Fochteloërveen', gepubliceerd op de website van rtv drenthe van 13 september 2023, hebben wij als fractie een aantal vragen.

  • Is Gedeputeerde Staten bekend met het betreffende artikel?
  • De vergunning gaat over het verkleinen van de gezamenlijke veestapel van de familie 't Klooster waarbij bovendien de gemiddelde afstand tot het Fochteloërveen groter wordt. De stikstofdepositie voor het Fochteloërveen wordt daardoor verminderd. Is Gedeputeerde Staten het hier mee eens?
  • Begrijpt het college van Gedeputeerde Staten dat het blokkeren van de door Provincie Friesland goedgekeurde vergunning in de ogen van familie 't Klooster frustrerend is?
  • Hoe is het mogelijk dat Friesland wel akkoord kan gaan met de vergunning en Drenthe niet terwijl beide provincies met hetzelfde wettelijke kader te maken hebben.
  • Is dit een gevolg van de afwachtende houding van de provincie ten opzichte van de aanpak van de stikstofproblematiek?

Namens de fractie van Volt,
Marloes Kramer-Hammenga"