PvdA: "Stichting Scala"

Gepubliceerd op: 01 mei 2023 13:05

Op 1 mei zijn vragen van de fractie van de PvdA binnengekomen over "Stichting Scala".

"Kennisnemend van het feit dat stichting Scala (ontdekscala.nl )in maart is gestopt met haar aanbod dans-, teken- en muzieklessen in Zuidwest-Drenthe. Het Centrum voor de Kunsten stopt ermee vanwege financiële problemen. Inmiddels zijn er verwoede pogingen van de docenten zelf om in gezamenlijkheid een doorstart te maken, zodat het muziekonderwijs behouden kan blijven. Scala opereerde in de gemeenten: Meppel, De Wolden, Hoogeveen en Westerveld, daarnaast in het Overijsselse Steenwijkerland. In een groot deel van Drenthe dus. Over het wegvallen van deze vorm van het culturele vrijetijdsaanbod maakt de PvdA-fractie zich grote zorgen, want hoe bewaken we nu een juist aanbod van kunst en cultuur in dit deel van Drenthe? De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Is het college van GS op de hoogte van deze aderlating op het gebied van Kunst en Cultuur in Zuidwest-Drenthe?
  • Is het college van GS bereid om actief aandacht te geven in ambtelijke en/of financiële ondersteuning om eventueel samen met de gemeente(n) te kijken hoe het Kunst en Cultuur aanbod gewaarborgd kan blijven?
  • Is het college van GS bereid om de jaarlijkse subsidie die verstrekt wordt aan de Drentse gemeenten zo te gaan verstrekken dat middels het afgeven van doelen een volwaardige regionale infrastructuur voor het vrijetijdsaanbod kunst en cultuur kan worden behouden?

Jan Puper, fractie PvdA"