search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

FvD: "Financiële chaos WMD"

Op 18 juli heeft de fractie Forum voor Democratie schriftelijke vragen gesteld over de financiële chaos bij de WMD door betrokkenheid bij het dierenpark Wildlands.

"Forum voor Democratie is geschokt door het bericht dat de Watermaatschappij Drenthe (hierna 'WMD') door betrokkenheid bij het dierenpark Wildlands, tot nu toe, een verlies heeft geleden van 11,7 miljoen euro en stelt naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  1. Wat was de reden voor het College om akkoord te gaan met de betrokkenheid van WMD bij Wildlands?
  2. Kan het College garanderen dat het financiële debacle dat het gevolg is van de betrokkenheid van WMD bij Wildlands beperkt blijft tot de genoemde 11,7 miljoen euro?
  3. Kan het College garanderen dat het geleden verlies door WMD niet afgewenteld zal worden op de burger, bijvoorbeeld door verhoging van de tarieven of door vermindering dienstverlening door WMD? Zo ja, hoe?
  4. Wat zijn de gevolgen van dit – tweede!- miljoenenverlies van WMD voor de financiële positie van de Provincie?
  5. Welke maatregelen heeft het College getroffen om soortgelijke roekeloze verspilling van overheidsgeld door WMD te voorkomen?

Namens de fractie van Forum voor Democratie,

Met vriendelijke groeten, Hendrikus Velzing."

 

Betrokken statenleden

H. Velzing
H. Velzing Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen