search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: 'drugsproblematiek Drenthe'

Op 29 juni heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over drugsproblematiek in Drenthe.

"De bestrijding van drugscriminaliteit is complex, elke overheidslaag heeft een andere verantwoordelijkheid. De politie handhaaft, de gemeenten in Drenthe zetten zich hard in gebruik te minimaliseren en de provincie Drenthe is tegenwoordig in toenemende mate belast met de problemen die het dumpen van drugsafval met zich meebrengen. Tegenwoordig? Ja, want lange tijd leek het erop dat drugsproductie en dus drugsafval zich concentreerden in het Zuiden. Echter, de laatste jaren hebben drugscriminelen ook het Noorden 'ontdekt'. Als gevolg daarvan wordt er regelmatig synthetisch drugsafval gedumpt in Drenthe. Zo ook op 26 juni in Kerkenveld, waar een enorm Crystal Meth lab is opgerold.

Forum voor Democratie Drenthe wil zich inzetten deze problematiek te bestrijden. Wij maken ons namelijk zorgen om de drugsproductie in Drenthe en de verschuiving daarin naar Crystal Meth. Statenlid JW Drukker voorspelde dit en bracht het tevens in als één van onze kernpunten tijdens de formatieperiode. Crystal Meth is een uiterst verslavende en destructieve drugs. En alhoewel het methgebruik nu nog geen vlucht heeft genomen, waarschuwen veiligheidsexperts dat het zomaar kan toeslaan. De prijs van Meth daalt namelijk hard en dealers voeren een agressief marketingbeleid om het aan de man te brengen. Dit is geen bangmakerij! Er is namelijk een internationale trend die het gebruik redelijk goed kan voorspellen. Eerst vestigt de productie zich in een regio, dan volgen de gebruikers vanzelf. Drugsafval heeft dus een voorspellende waarde met betrekking tot het drugsgebruik. Samengevat, aanbod creëert afval én vraag.

Dat gezegd hebbende, op één plek in de provincie ontdekte de politie een drugsdumping in 2019. Dat was in de buurt van het drugslab in Odoornerveen. Opslaglocaties heeft de politie vorig jaar niet gevonden. In 2018 was het vaker raak. Toen vond de Drentse politie vijf productielocaties, één opslaglocatie en vier dumpplekken. Hoe betrouwbaar dit beeld daadwerkelijk is, is voor Forum voor Democratie trouwens onzeker. Hoe kan het dat de politie in 2019 maar één drugsdumping ontdekte, terwijl in de OGB commissievergadering van 9 juni 2020 door het college van GS is aangegeven dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe herhaaldelijk drugsafval-dumpingen heeft moeten ruimen in 2019?

Forum voor Democratie heeft de volgende vragen aan het College van GS:

  • Deelt het college van GS de zorgen van Forum voor Democratie?
  • 15% van de boeren wordt benaderd door drugscriminelen voor hun schuren als productielocatie. Een uitzichtloze situatie in het buitengebied maakt het steeds moeilijker 'nee' te zeggen. Is het college van GS zich bewust van de kwetsbaarheid in het buitengebied? Wat doet het college om deze problematiek te ondervangen?  Wat zijn volgens GS de gevolgen van drugsproductie op de natuur?
  • Is het college van GS het met FVD eens dat het buitengebied kwetsbaarder en minder weerbaar wordt tegenover drugscriminelen door de huidige stikstofdepositiemaatregelen? Zo nee, waarom niet? Erkennen GS wel dat het buitengebied het sociaal economisch zwaar heeft door alle beperkende maatregelen omtrent de agrarische en veesector?
  • Hoe verloopt het contact tussen de RUD Drenthe, de provincie Drenthe en andere instanties zoals de politie en GGZ Nederland? Komt drugsproblematiek daarin als prioriteit naar voren?
  • Is het college van GS hierover ook in gesprek met boeren?
  • Past drugsbestrijding volgens GS binnen de Sociale Agenda? Zo nee, waarom niet?
  • Kan het college van GS via de Watermaatschappij Drenthe een indicatie geven qua synthetisch drugsgebruik in Drenthe door afvalstoffen in het water te meten?
  • Is het college van GS bereid deze zorgen te uiten bij het desbetreffende ministerie in Den Haag?
  • Is het college van GS het met FVD eens dat (synthetische) drugsproductie keihard aangepakt dient te worden en dat voorkoming van drugsproductie een speerpunt zou moeten zijn in het kader van sociaal en maatschappelijk beleid?

Namens Forum voor Democratie,

Thomas Blinde"

Betrokken statenleden

T.p. Blinde
T.P. Blinde Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen