search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA, PvdA, VVD, CU, GL, FvD, PVV, SL, D66 en OpDrenthe: "Opkoop stikstofruimte door provincie Noord-Brabant"

Op 31 maart hebben de fracties van CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, Forum voor Democratie, PVV, Sterk Lokaal, D66 en OpDrenthe vragen gesteld over de opkoop van stikstofruimte door de provincie Noord-Brabant.

"De provincie Noord-Brabant heeft volgens berichtgeving in de media overeenkomsten gesloten met een aantal veehouderijen om stikstofruimte te kopen in andere provincies voor de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben Provinciale Staten van die provincie hierover een beleidsvoorstel gedaan en gemeld dat zes overeenkomsten zijn gesloten. Een overeenkomst heeft betrekking op een boerderij in Drenthe. Hoewel daarover nog geen besluit is genomen vinden wij dit een ongewenste ontwikkeling. Stikstofruimte uit Drenthe gaat zo verloren voor te realiseren projecten in Drenthe en in Provinciale Staten is al eerder gewaarschuwd dat dit een richting is die wij niet op willen. Bovendien staat deze ontwikkeling haaks op de inhoud van een brief van de minister waarin zij onder andere aangeeft dat extern salderen zal moeten plaatsvinden binnen de gebiedsgerichte aanpak omdat alle partijen daar belang bij hebben.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • Is het College van GS op de hoogte van deze ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant;
  • Klopt het dat de provincie Noord-Brabant ook het voornemen heeft een boerderij in Drenthe op te kopen en daarmee stikstofruimte;
  • Is het College van GS voornemens met voorstellen te komen om boerderijen op te kopen in Drenthe;
  • Op basis van welke regelgeving kan de provincie Noord-Brabant extern salderen? Is hier een afspraak over gemaakt tussen de provincie en ministerie?
  • Is het extern salderen afgebakend per provincie (c.q. omliggende provincies indien Natura 2000 gebied daar ook in de buurt ligt) en per natura 2000 gebied met omliggende ontwikkelingen;
  • Wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder voor de Drenthe en de Drentse agrarische sector;
  • Hoe ziet het College van GS de gevolgen van vrijkomende agrarische bebouwing in relatie tot ondermijning;
  • Wanneer verwacht het College van GS dat er meer duidelijkheid komt over landelijke en provinciale randvoorwaarden en regels rond opkoop van stikstofruimte;

Siemen Vegter, CDA Johan Moes, VVD Elke Slagt-Tichelman, GL Jos Schomaker, PvdA

Bernadette van den Berg-Slagter, CU Bert Vorenkamp, PVV Thomas Blinde, FvD

Alfred Schoenmaker, SL Anry Kleine Deter, D66 Frank Duut, OpDrenthe "

Betrokken statenleden

S.j. Vegter
S.J. Vegter Statenlid MEER INFO
J.j. Moes
J.J. Moes Statenlid MEER INFO
E. Slagt Tichelman
E. Slagt-Tichelman Statenlid MEER INFO
J.g.m. Schomaker
J.G.M. Schomaker Statenlid MEER INFO
B. Van Den Berg Slagter
B. van den Berg-Slagter Statenlid MEER INFO
A. Vorenkamp
A. Vorenkamp Statenlid MEER INFO
T.p. Blinde
T.P. Blinde Statenlid MEER INFO
A.k. Schoenmaker
A.K. Schoenmaker Statenlid MEER INFO
A.m. Kleine Deters
A.M. Kleine Deters Statenlid MEER INFO
F.p. Duut
F.P. Duut Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen