search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Handhaving wet op het verbod van gezichtsbedekkende kleding in het Openbaar Vervoer"

Op 10 september heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over handhaving van de wet op het verbod van gezichtsbedekkende kleding in het Openbaar Vervoer.

"Een aantal OV-bedrijven heeft in de media aangekondigd de nieuwe wet die gezicht bedekkende kleding verbiedt in overheidsgebouwen, ziekenhuizen en het Openbaar Vervoer, in gewone taal ook wel het 'Boerkaverbod' genoemd, niet te gaan handhaven. Zie b.v. het artikel in het AD van 25 juli 2019 onder de titel 'Ov-bedrijven gaan het boerkaverbod niet handhaven´. De bedrijven Arriva en Connexxion worden hierin expliciet genoemd. De provincie is verantwoordelijk voor het merendeel van het OV in Groningen en Drenthe. De PVV is van mening dat m.b.t. deze wetgeving handhaving gewenst is en gedogen niet in het belang is van de samenleving. Daarom zou onze fractie graag van het College van GS willen vernemen of en wélke instructies aan de vervoersbedrijven in Groningen en Drenthe zijn gegeven omtrent de handhaving van deze nieuwe wet die per 1 augustus 2019 in werking is getreden en stelt daarom de volgende vragen aan het College van GS:

  • Welk standpunt neemt het College van GS in ten aanzien van het handhaven van de wet inzake het boerkaverbod in overheidsgebouwen, ziekenhuizen en het Openbaar Vervoer?
  • Is GS het met het standpunt eens dat handhaving van deze wet in het OV te prefereren is boven gedoogbeleid? En zo nee waarom niet?
  • Heeft het college van GS kennis genomen van het standpunt hieromtrent van de OVbedrijven? Hebben de OV-bedrijven dan wel het OV-bureau het College van GS hierover apart ingelicht?
  • Heeft het College van GS het OV-bureau dan wel de vervoersbedrijven met een concessie van de provincie Groningen en/of Drenthe instructies gegeven met betrekking tot handhaving van de nieuwe wet op gezicht bedekkende kleding? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?
  • Per 1 augustus j.l. is de wet in werking getreden, en is er zodoende mogelijk al enige ervaring met de handhaving. Worden incidenten hieromtrent gemeld, en zijn er meldingen bekend bij de vervoerders dan wel bij het OV-bureau?
  • Is het College het er mee eens dat chauffeurs tijdens de uitoefening van hun beroep de wet inzake het 'boerka-verbod' mogen handhaven? Zo nee, waarom niet?
  • Gezicht bedekkende kleding zorgt er voor dat de beleving van sociale veiligheid verslechtert. Welke maatregelen gaat het college nemen als concessiehouders in het OV zich niet aan deze wet houden?

Namens de PVV-fractie

Bert Vorenkamp

 

Betrokken statenleden

A. Vorenkamp
A. Vorenkamp Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen