search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "GS-brief over Motie 2020-10 Zon op dak"

Op 19 november heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over de GS-brief over de Motie 2020-10 Zon op dak.

"In de brief van GS van 3 nov. 2020 met onderwerp 'Motie 2020-10 Zon op dak' is gereageerd op de zorgen die breed bij partijen in Drenthe leven over de ontwikkelingen van de zonneakkers in de landbouwgebieden. Bijgevoegd aan betrokken brief zijn de 'Beleidsregel Zon provincie Drenthe' vastgesteld 27 okt. 2020 en de handreiking 'Zonneakkers in Drenthe' waarnaar de beleidsregel Zon verwijst.

Hierover heeft de PVV in Drenthe de volgde vragen:

  • Wat is er nieuw in deze handreiking wat niet gestoeld is op de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en de toelichtingen daarop? Anders gesteld: wat veranderd er met deze beleidsregel aan de toepassing en handhaving van de gestelde kaders wat niet ook reeds onder de in oktober 2018 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als kaders vastgelegd is?
  • Er is in de paragraaf gemeentelijk beleid (pag.3) van de brief sprake van de gedachte om een bovengrens te gaan vaststellen voor grondgebonden zonneakkers met enkelvoudig ruimtegebruik. Dat zal volgens de 2e alinea onder de RES 1.0 nog max. uit kunnen komen op 390 ha (totaal 625 ha minus 235 ha meervoudig ruimtegebruik) voor zonneakkers met enkelvoudig ruimtegebruik. Klopt het dat er voor grondgebonden zonneakkers met enkelvoudig ruimtegebruik alle ruimte gegeven is qua vergunningverlening en er nog steeds geen bovengrens voor is vastgesteld?
  • Volgens de omgevingsverordening dient i.g.v. aanleg van zonneakkers met enkelvoudig ruimtegebruik dan sprake te zijn van meerwaarde voor provinciale doelen. Tijdens de rondvraag van de commissie Omgevingsbeleid van 16 sept. j.l. heeft GS meegedeeld dat het provinciale doel 'Opwekking van Hernieuwbare Energie' hiervoor een valide voorwaarde is geweest en mag zijn. Klopt dit?
  • Indien het antwoord op de vorige vraag met Ja beantwoord wordt, lijkt hier sprake te zijn van een volgens ons onbedoelde dubbeling in de Omgevingsverordening 2018: want de opgelegde voorwaardelijkheid voor Zonneakkers op land wordt dan ´we staan opwekking van hernieuwbare energie toe mits er het doel ´Opwekking van hernieuwbare energie mee´ wordt gediend. Daarom vragen we om een juridische beoordeling van de provincie Drenthe: of 'Opwekking van hernieuwbare energie' echt als mogelijke ´meerwaarde voor provinciale doelen´ gezien kan worden voor plaatsing van zon op land door de Omgevingsvisie 2018 en Omgevingsverordening 2018 mede in het licht van de toelichtingen daarop?

Fractie van de PVV in Drenthe,

Bert Vorenkamp"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen