Moties

Periode: 2021

Jaar geselecteerd: 2021

2024 2023 2022 2021 2020 2019

Motie: Onderzoek naar effecten bestrijdingsmiddelen

15 december 2021

Een groot aantal fracties maakt zich zorgen over de risico's van de 'stapeling' van bestrijdingsmiddelen op de Drentse bevolking, landbouw en natuur. Zij hebben hierom een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.

Lees meer

Motie: Stop krimp bosareaal

15 december 2021

In de laatste Statenvergadering van 2021 hebben de fracties van JA21, Sterk Lokaal Drenthe en Forum voor Democratie de motie vreemd aan de orde van de dag 'Stop krimp bosareaal' ingediend.

Lees meer

Begroting 2022 en aangenomen moties

11 november 2021

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 10 november stemde een ruime meerderheid van het Drents Parlement voor de Begroting 2022. Ook zijn er vijf moties aangenomen.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: Drentse Veteranen

29 september 2021

Het is belangrijk dat veteranen jaarlijks bedankt worden voor hun inzet voor onze gezamenlijke vrede en veiligheid, aldus het Drents parlement. De motie hierover is met algemene stemmen aangenomen.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde: bewijsvermoeden schademeldingen

07 juli 2021

Tijdens de Statenvergadering van 7 juli heeft het Drents parlement ingestemd met de motie vreemd aan de orde van de dag, over het bewijsvermoeden niet meer van toepassing is voor schademeldingen ten gevolge van diepe bodemdaling bij de gasopslag Norg.

Lees meer

Drents parlement stemt in met RES 1.0

02 juni 2021

Het Drents parlement heeft op 2 juni 2021 ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Regio Drenthe. Lees hier het amendement en de zes moties die met meerderheid van stemmen zijn aangenomen.

Lees meer

Onvoldoende steun voor motie 'Overlast Vechtdallijn'

03 februari 2021

Meerdere Statenfracties hebben tijdens de vergadering op 3 februari 2021 de overlast op de Vechtdallijn ter sprake gebracht. De PVV diende op dit onderwerp een 'motie vreemd aan de orde van de dag' in.

Lees meer