Moties

Periode: 2020

Jaar geselecteerd: 2020

2024 2023 2022 2021 2020 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag: Nedersaksenlijn

16 december 2020

Een ruime meerderheid van de Staten stemde voor de motie, waarin het college wordt opgeroepen om riching het Rijk duidelijk te maken dat in elk te ontwikkelen scenario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en versnelling op bestaand spoor.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: Nedersaksisch in de Statenzaal - Daor kuj Drents praoten!

16 december 2020

De fracties PvdA, CDA, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe en onafhankelijk Statenlid dhr. Camies hebben een motie ingediend waarmee ze voorstellen om de Statenvergadering in maart 2021 in het Drents te houden.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: lntrekken opdracht handhaving nulstand edelhert

16 december 2020

Tijdens de Statenvergadering van 16 december heeft de Partij voor de Dieren een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend met de edelherten en damherten als onderwerp. De motie is met 10 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.

Lees meer

Begroting 2021 en aangenomen moties

11 november 2020

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 11 november stemde een ruime meerderheid van het Drents parlement voor de Begroting 2021. Ook zijn er drie moties aangenomen.

Lees meer

Drents parlement spreekt unaniem steun uit voor Jongerenadviesraad

11 november 2020

Sinds een aantal maanden zet een groep enthousiaste jongeren zich in voor de provinciale politiek door een Jongerenadviesraad op te richten. Een groot aantal fracties diende in de Statenvergadering van 11 november een motie in, waarmee zij uitspreken de Jongerenadviesraad te willen ondersteunen.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde: Oplossen PAS meldingen

11 november 2020

De fracties CDA en VVD hebben tijdens de Statenvergadering van 11 november een motie vreemd aan de orde ingediend: 'Oplossen PAS meldingen'. De motie is met 26 stemmen voor en 13 stemmen tegen, aangenomen.

Lees meer

Statenvergadering 7 oktober: moties en amendementen

07 oktober 2020

Vandaag vonden twee vergaderingen plaats van het Drents parlement; een fysieke en een digitale. In de digitale vergadering zijn de 14 moties en amendementen in stemming gebracht. Bekijk hier de stemuitslag.

Lees meer

Drents parlement stemt unaniem in met Voorjaarsnota 2020

01 juli 2020

Tijdens de laatste digitale vergadering voor het zomerreces heeft het Drents parlement ingestemd met de Voorjaarsnota 2020. Er zijn 7 moties in stemming gebracht, waarvan er 3 zijn aangenomen. Bekijk de aangenomen moties.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde: lichtbakbejaging

27 mei 2020

De Partij voor de Dieren en de SP hebben tijdens de Statenvergadering van 27 mei een motie ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om te stoppen met nachtelijke lichtbakbejaging op de vos in weidevogelgebieden. De motie is verworpen.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde: opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

20 mei 2020

Een groot aantal fracties heeft tijdens de Statenvergadering van 20 mei een motie ingediend met als onderwerp de opvang van kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Lees meer

Motie ‘Stikstof’

20 mei 2020

Op 20 mei heeft het Drents parlement gesproken over de stikstofproblematiek. De fracties CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal hebben op dit onderwerp een motie ingediend. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Lees meer

Motie: Schadeprotocol mijnbouwschade

05 februari 2020

In de Statenvergadering van 5 februari heeft de ChristenUnie, samen met 9 andere fracties, een motie ingediend over het schadeprotocol mijnbouwschade. De motie is met algemene stemmen aanvaard.

Lees meer