search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

JA21: "Gebruik citaten op website doorfietsroute.nl"

De fractie JA21 heeft op 17 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het artikel in het Dagblad van het Noorden over het gebruik van nepreviews op de website doorfietsroute.nl.

"Op zaterdag 13 oktober j.l verscheen in het Dagblad van het Noorden een artikel over het gebruik van nep reviews en modellenbureau door de provincie Drenthe.

Naar aanleiding van dit artikel wil de fractie van ja21 drenthe opheldering en stelt daarom de volgende vragen aan het college.

  • Op de site doorfietsroute.nl, een site vanuit de overheid, wordt volgens het artikel gebruik gemaakt van nep citaten en niet bestaande namen. Is het college op de hoogte van deze manier van werken, en het in de markt zetten van "producten" vanuit de provincie?
  • Door onderzoek van Sikkom is geconstateerd dat er teksten en citaten zijn gebruikt die niet daadwerkelijk gezegd zijn. Hierdoor ontstaat het beeld dat er zaken mooier voor gedaan worden dat ze daadwerkelijk zijn, dus misleiding. Het kabinet kondigde afgelopen week aan dat het ACM strenger zal optreden tegen het misleiden van de consument. Is het college , net als de fractie ja21 van mening dat er hier ook sprake is van misleiding?
  • Is er door de provincie in hun uitingen vaker gebruik gemaakt van modellenbureau's, niet bestaande namen en/of personen? En worden er zaken mooier voorgesteld dan dat ze zijn?
  • Elke overheidslaag kampt met een groot gebrek aan participatie en geloofwaardigheid vanuit de maatschappij zo ook de provincie Drenthe. In het genoemde artikel wordt gesteld dat er afbreuk wordt gedaan aan geloofwaardigheid? Deelt het college deze mening?

Namens de Fractie Ja21,
Harry Omlo"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen