search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Brede steun voor motie 'Afschaffing verhuurdersheffing'

De fracties SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lokaal, PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en D66 hebben op 18 december een motie ingediend, waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) verzocht wordt om in samenwerking met andere partijen er bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen. Door deze heffing kunnen de corporaties minder investeren in nieuwbouw, maar ook in leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen.

De fracties zijn van mening dat de uitdagingen in Drenthe anders zijn dan in de Randstad. In Drenthe speelt bijvoorbeeld het overeind houden van de leefbaarheid in dorp, stad en platteland meer. En met het oog op de Drentse opgaven uit het Klimaatakkoord moeten de (sociale) woningen in Drenthe worden verduurzaamd.

Een ruime meerderheid van de fracties stond achter het verzoek aan GS gedaan om aan te dringen op het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat de baten kunnen worden ingezet voor verduurzaming en nieuwbouw. Naast de partijen die de motie hebben ingediend, stemden het CDA en OpDrenthe voor de motie.

Lees hier de gehele motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen