StemWijzers voor Provinciale Statenverkiezingen 2 miljoen keer ingevuld

Gepubliceerd op: 16 maart 2023 15:03

De vier StemWijzers die door ProDemos zijn gemaakt voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn in totaal 2 miljoen keer ingevuld. Vooral de laatste dagen voor de verkiezingen werden de StemWijzers veelvuldig gebruikt.

ProDemos maakte StemWijzers voor de provincies:

 • Drenthe: 290.000 keer ingevuld
 • Overijssel: 522.000 ingevuld
 • Noord-Brabant: 893.000 keer ingevuld en
 • Limburg: 295.000 keer ingevuld

De StemWijzers zijn veel vaker gebruikt dan bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019; het gebruik is meer dan verdubbeld. In 2019 werd de StemWijzer voor Overijssel 238.000 keer gebruikt, de StemWijzer voor Noord-Brabant 416.000 keer en voor Limburg 147.000 keer. In 2019 was er geen StemWijzer voor Drenthe.

Belangrijke onderwerpen

In de StemWijzer kunnen gebruikers stellingen selecteren die ze 'extra belangrijk' vinden. Deze stellingen tellen dubbel mee in de uitslag. Hieronder staat per provincie de top 3 van onderwerpen die door de gebruikers van de StemWijzer het vaakst zijn aangevinkt als 'extra belangrijk' en het onderwerp dat het minst belangrijk werd gevonden:

Drenthe

Belangrijkst:

 1. Wolf weren
 2. Uitkopen boeren
 3. Piekbelasters stikstof aanpakken

Minst belangrijk: goederenvervoer over water

Overijssel

Belangrijkst:

 1. Maximumsnelheid 100 km per uur
 2. Gratis openbaar vervoer
 3. Onteigening boeren

Minst belangrijk: grootschalige recreatie

Noord-Brabant

Belangrijkst:

 1. Klimaatdoelstellingen behalen
 2. Ruimte voor woningen
 3. Klimaatbestendig bouwen

Minst belangrijk: geld voor topsport

Limburg

Belangrijkst:

 1. Natuur beschermen t.a.v. bouwprojecten
 2. 50.000 woningen bijbouwen
 3. Bedrijven aantrekken voor werkgelegenheid

Minst belangrijk: vergunningen voor mestvergisting

Stemhulp

Gebrek aan kennis over provinciale onderwerpen, partijen en standpunten, is voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. De StemWijzer is een stemhulp die inzicht geeft in welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen en hoe politieke partijen hierover denken.