Definitieve verkiezingsuitslag: overzicht kandidaat-Statenleden

Gepubliceerd op: 23 maart 2023 11:03

De definitieve uitslag (juistheid vaststelling tellingen en voorkeursstemmen aan de hand van de kandidatenlijsten) is op donderdag 23 maart om 10.00 uur bekend gemaakt door Marco Out, voorzitter van het centraal stembureau op het provinciehuis in Assen. Bekijk hier het proces-verbaal van Provinciale Staten, waarin het aantal stemmen per kandidaat wordt weergegeven.

Zetelverdeling

De zetelverdeling voor de Statenperiode 2023 - 2027 ziet er als volgt uit:

Zetelverdeling 2023-2027
BBB 17
PvdA 4
VVD 4
CDA 3
GroenLinks 2
PVV 2
ChristenUnie 2
SP 2
Partij voor de Dieren 2
D66 1
Forum voor Democratie 1
Volt 1
Sterk Lokaal Drenthe 1
Ja21 1
TOTAAL 43

Kandidaat-Statenleden

Op basis van de definitieve uitslag zijn nu 43 kandidaat-Statenleden aangewezen. De eerstvolgende stap is dat zij aangeven of zij inderdaad benoemd willen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan benadert het centraal stembureau de eerste opvolger op de lijst. Maandag 27 maart ontvangen alle kandidaat-Statenleden een benoemingsbrief van het centraal stembureau. 

Op woensdag 29 maart vanaf 13.30 uur vindt er een speciale Statenvergadering plaats, waarin de installatie plaatsvindt van de nieuwe Statenleden. Dan is het definitief welke 43 Statenleden Drenthe gaan vertegenwoordigen.

Kandidaat-Statenleden
1 BBB dhr. H.G.J. Schuinder
2 BBB mw. A.A. Jongman 
3 BBB dhr. W.H. Vossebeld
4 BBB dhr. B. Schütte 
5 BBB mw. L.G.T. Mestemaker
6 BBB mw. S.A. Maris-Brouwer  
7 BBB dhr. M. Jansen
8 BBB mw. C.R.S.C. Lodijzen
9 BBB mw. W.G. Bolhuis- van Unen 
10 BBB dhr. J.P. Brouwer 
11 BBB dhr. H.L. Smeenge 
12 BBB mw. M. Veltrop-de Wilde  
13 BBB dhr. P. Edelman 
14 BBB dhr. G.A. Veltrop
15 BBB dhr. C.S. van den Berg  
16 BBB dhr. J. van der Zee 
17 BBB dhr. K. Timmerman 
18 PvdA mw. Y.M. Turenhout 
19 PvdA mw. F.S. Mensen-Maat
20 PvdA dhr. H. Loof 
21 PvdA  dhr. J. Puper
22 VVD mw. W.M. Meeuwissen-Dekker
23 VVD dhr. C. Vianen
24 VVD  mw. A. Udinga 
25 VVD  dhr. J.R. Oosting  
26  CDA dhr. H.G. Jumelet
27 CDA  dhr. B. van Dekken
28 CDA  mw. E.C. Vedder-Monaster
29 GroenLinks  dhr. S.R. Pormes
30 GroenLinks  mw. M. Hamraoui
31 PVV  dhr. N.A. Uppelschoten 
32 PVV  dhr. K. Bosma 
33 ChristenUnie  mw. B. van den Berg-Slagter
34 ChristenUnie  dhr. G.B.H. Brandsma
35 SP  dhr. S.K.D.S. Zandvliet 
36 SP  mw. G.J. Dikkers  
37 Partij voor de Dieren  mw. R.R.M. Zuiker
38 Partij voor de Dieren  mw. S.P. Peeks
39 D66  mw. A.M. Kleine Deters
40 Forum voor Democratie  mw. C.E. Niessink
41 Volt  mw. M. Kramer-Hammenga
42 Sterk Lokaal Drenthe  dhr. A.K. Schoenmaker
43 Ja21  dhr. T.P. Blinde