Op woensdag 15 maart 2023 zijn niet alleen de verkiezingen voor de provincie. Op dezelfde dag zijn ook de waterschapsverkiezingen. Je krijgt daarom twee stempassen thuis gestuurd: een groene voor de provinciale verkiezingen en een blauwe voor de waterschapsverkiezingen.

Waarom stemmen voor het waterschap?

De toekomst van het Nederlandse water gaat iedereen aan, ook jou. En die toekomst staat onder druk. De wereld om ons heen verandert. Het wordt steeds moeilijker om schoon water te garanderen en wateroverlast door te veel of te weinig water tegen te gaan. Wat vind jij belangrijk? En welke standpunten van de lokale partijen sluiten bij jou aan? Er zijn in Drenthe vier waterschappen: waterschap Hunze en Aa's, waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Vechtstromen en waterschap Noorderzijlvest. Op je stempas zie je bij welk waterschap je hoort. 

Meer informatie 

Op www.waterschappen.nl vind je meer informatie over de waterschapsverkiezingen. Op deze site komt binnenkort ook een verwijzing naar de StemWijzer.

Informatie over de vier waterschappen in Drenthe:  

Natuur