search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/home_christenunie_304141
Wie zitten er in
het parlement? Bekijk

Unaniem aangenomen motie: PET-flessen

De fracties PvdA, D66, GroenLinks, OpDrenthe, SP, CDA, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal hebben tijdens de Statenvergadering van 18 december gezamenlijk een motie ingediend over het inzamelen en hergebruiken van PET-flessen.

In de motie wordt geconstateerd dat er in Drenthe initiatieven zijn, zoals de Plastic Ambassadeurs in Emmen, waar PET-flessen ingezameld worden die vervolgens worden hergebruikt tot hoogwaardige producten. Door gebrek aan financiële middelen is het op dit moment niet mogelijk om het initiatief te vergroten, terwijl er bij lokale partijen voldoende animo is om petflessen in te zamelen.

De fracties zijn van mening dat dit soort initiatieven uit de Drentse samenleving steun verdienen van de provinciale overheid om door te groeien naar volwassenheid. Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om voor 21 maart 2020 (Nederland Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel.

Naast de partijen die de motie hebben ingediend, stemden ook VVD, PVV, ChristenUnie en Partij voor de Dieren voor de motie. De motie is hiermee met algemene stemmen aanvaard. Lees hier de gehele motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen