search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/home_christenunie_304141
Wie zitten er in
het parlement? Bekijk

Statenvergaderingen 7 oktober

Op 28 september heeft het kabinet in een persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de toenemende verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De fractievoorzitters en de commissaris van de Koning zijn op woensdag 30 september bij elkaar gekomen, om in gezamenlijkheid te bespreken wat dit de komende tijd betekent voor de vergaderingen van Provinciale Staten. De nieuwe richtlijnen bieden de Staten de optie 'gewoon' te vergaderen.

Er is een (lastige) afweging gemaakt, waarin zowel recht wordt gedaan aan het belang van het kunnen houden van het democratische debat, als aan gezondheidsoverwegingen en de huidige richtlijnen van het Rijk.

Voor nu is er voor gekozen om op woensdag 7 oktober twee Statenvergaderingen te organiseren:

  • De eerste vergadering start om 9.30 uur en vindt plaats in de aangepaste Statenzaal van het provinciehuis. In deze vergadering vindt het inhoudelijke debat plaats, oftewel de beraadslaging. In navolging van de algemeen geldende richtlijn van maximaal 30 mensen aanwezig in één ruimte, zullen hierbij uitsluitend fractievoorzitters, woordvoerders en gedeputeerden aanwezig zijn. Dit betekent ook dat de publieke tribune gesloten is. De vergadering is live te volgen op www.drentsparlement.nl. Na het einde van de eerste vergadering worden de aanwezigen verzocht naar huis te gaan.
  • De tweede vergadering vindt digitaal plaats en start om 20.30 uur. In deze vergadering vinden de stemmingen plaats.

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen