search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

Vitaal platteland (mei 2012)

Het Drents Panel onderzoek van maart 2012 had als thema 'Vitaal platteland'. In de peiling is ingegaan op verschillende aspecten die samenhangen met vitaal platteland, zoals de aan-/afwezigheid van voorzieningen en krimp.

Inwoners van Drenthe vinden dat de overheid een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming van een vitaal platteland. De overheid hoeft zich volgens de inwoners niet zozeer te richten op het ontwikkelen of bedenken van nieuwe zaken, maar vooral het behouden en versterken van bestaande kenmerken en kwaliteiten. Voorzieningen zoals onderwijs, werkgelegenheid, winkels en openbaar vervoer worden sterk gewaardeerd in de plaatsen waar ze zijn.

De symptomen van krimp worden door de helft van de inwoners (nog) niet herkend in hun eigen omgeving. Inwoners van (zeer) kleine dorpen herkennen bepaalde krimpsymptomen al wel. Dat krimp een probleem voor de toekomst is, wordt wel degelijk in de hele provincie ingezien.

Deze en andere resultaten kunt u lezen in het rapport "Opiniepeiling Drents Panel: vitaal platteland in Drenthe".

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen