Inspreker totstandkoming Cultuurnota 2025-2028

Gepubliceerd op: 01 november 2023 10:11

Tijdens de Statencommissie op woensdag 1 november is de totstandkoming Cultuurnota 2025-2028 uitgebreid besproken. Tijdens dit agendapunt heeft mevrouw Bakelaar, bestuurder bij Biblionet Drenthe, gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 

''Als Biblionet Drenthe zijn we blij dat de provincie op interactieve manier samen met Drentse culturele organisaties invulling wil geven aan de nieuwe cultuurnota 2025-2028. Als netwerkorganisatie herkennen we de uitgangspunten en de geschetste ontwikkelingen in de startnotitie. Vanuit de verkenning cultuurbeleid, uitgevoerd door Berenschot, kunnen we ons vinden in de presentatie van de bibliotheken als brede maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties. Als Biblionet Drenthe leveren we dan ook graag nu, maar ook straks in het vervolgtraject onze bijdrage aan de nieuwe cultuurnota.''

Lees de volledige inspraakreactie van mevrouw Bakelaar hier.

Na het inspreken overhandigde mevrouw Bakelaar het boek 'Wat betekent de bibliotheek voor jou' aan de voorzitter van de Statencommissie. Dit boek is een bloemlezing van de mooie inzendingen, waaronder de winnaars van de schrijfwedstrijd die in 2022 door Bibliotheekblad werd georganiseerd. 

Bakelaar biblionet

De inspraakreactie van mevrouw Bakelaar en de vragen van de commissieleden aan de inspreker zijn terug te kijken in het video-archief.

Wilt u ook inspreken tijdens een commissievergadering? Lees hier hoe u zich kunt aanmelden en wat de spelregels zijn.