Drents Referendum

Gepubliceerd op: 29 december 2020 00:12

Tijdens de Statenverkiezingen stemt u op een partij waarvan de standpunten op dat moment op papier staan, maar de werkelijkheid haalt vaak genoeg de verkiezingsprogramma's in. Denk hierbij aan onderwerpen als het Factory Outlet Centre, windmolens en de plannen voor een ijsbaan in Assen of Hoogeveen. Had u niet op deze onderwerpen direct zélf uw mening willen geven?

Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst mogelijk is, agenderen de drie Drenten John Mulder, Jurr van Dalen en Romy Dekker (samenwerkend onder andere in de non-profit organisatie Calicocat) de mogelijkheid tot de organisatie van een referendum. Dit geeft u als Drent niet alleen de mogelijkheid om op eigen initiatief over onderwerpen als Groningen Airport Eelde of de verdubbeling van de N34 van u te laten horen, maar het is ook voor de Statenleden een mooie aanvulling op hun werk als volksvertegenwoordiger. Een referendum is namelijk voor het Drents Parlement als geheel een manier om te zien hoe een representatief deel van de bevolking écht denkt over een onderwerp.

De initiatiefnemers van Calicocat hebben als doel het raadgevend referendum in Drenthe mogelijk te maken. Zij vragen dan ook aan de Provinciale Staten van Drenthe of zij Gedeputeerde Staten willen verzoeken om een provinciale referendumverordening te laten formuleren. Dit ter invoering van een raadgevend referendum, waarmee op initiatief van de inwoners van Drenthe een referendum kan worden georganiseerd over onderwerpen die binnen de bevoegdheid van het provinciaal bestuur vallen.

Dit succesvol ondersteunde initatief is besproken tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 juli 2021 en heeft geleid tot een verkenning zoals besloten in de vergadering van Provinciale Staten op 13 juli 2022.

Resultaat hiervan is het aangenomen voorstel van een burgerberaad, zoals terug is te zien bij de Provinciale Statenvergadering van 1 februari 2023.

Terug naar overzicht