VVD: "Woningbouwimpuls"

Gepubliceerd op: 06 september 2021 12:09

De fractie van de VVD heeft op 2 september schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de Woningbouwimpuls.

"De woningbouwopgave is groot en het is belangrijk dat alle zeilen worden bijgezet om de productie te vergroten en om meer betaalbare woningen te bouwen.

Op 1 september opende het aanmeldloket voor de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 17 september een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Daarvoor was 1 miljard euro beschikbaar. In totaal is nu nog 250 miljoen euro beschikbaar.

Uit onderzoek blijkt dat vooral de randstad heeft geprofiteerd van de woningbouwimpuls. Daar worden 40.000 extra woningen gebouwd met behulp van de woningbouw subsidie. Helaas ging geen enkele euro naar drenthe, en dat is ontzettend spijtig. Eerder gaf gedeputeerde Kuipers aan dat Drenthe niet kon profiteren van de gelden uit de Woningbouwimpuls, omdat niet aan de voorwaarden kon worden voldaan. Gemeenten moesten minimaal 500 woningen willen bouwen om recht te hebben op de gelden. Maar de criteria van de laatste tranche uit de regeling zijn versoepeld op initiatief van de landelijke VVD: Gemeenten hoeven nu nog maar 200 woningen te willen bouwen om aanspraak te maken op de regeling.

Onze vragen aan het college zijn:

  • Is het college van mening dat gebruik van de woningbouwimpulsgelden een bijdrage kan leveren aan het versneld bouwen van woningen on Drenthe?
  • Zo ja, op welke wijze, zo nee, waarom niet?
  • Ons is ter ore gekomen dat de gemeenten Assen en Meppel een beroep op het fonds gaan doen. Maar zijn alle gemeenten goed op de hoogte van deze versoepelingen en de nieuwe mogelijkheden om geld aan te vragen?
  • Hebben de gemeenten de juiste capaciteit in huis om een aanvraag goed in te dienen, of hebben ze daarbij wellicht hulp nodig van de provincie
  • Kunt u een overzicht geven van het aantal aanvragen voor een woningbouwvergunning per jaar, per Drentse gemeente en per regio over de periode 2016 – 2020?
  • Kunt u een overzicht geven van het aantal toegekende woningbouwvergunningen per jaar, per Drentse gemeente en per regio over de periode 2016 – 2020?
  • Heeft de provincie de lobby richting Den Haag goed op orde om te pleiten voor meer woningbouw in Drenthe?

NB: Via Motie 2021-23 heeft PS het college verzocht knelpunten te inventariseren en aan te geven welke rol/taak de provincie op zich kan nemen om de knelpunten op te lossen. De aanvraag voor de woningbouwimpuls dient al op 17 september ingediend te zijn, reden voor de VVD om deze vragen nu te stellen en niet te wachten tot het college met een inhoudelijke reactie op de motie komt.

VVD
Willemien Meeuwissen"