search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Verkoop Rijksgebouwen Veenhuizen"

Op 6 oktober heeft de VVD Statenfracties schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de verkoop van de Rijksgebouwen in Veenhuizen.

"Het Rijk wil haar 80 panden in Veenhuizen die geen overheidsfunctie meer hebben, afstoten. Afgelopen zomer werden deze te koop gezet. Het Rijk lijkt te overwegen de panden over te dragen aan één partij. Maar dat betekent dat lokale ondernemers, die een pand vaak al jaren huren, het nakijken hebben. Terwijl juist zij zo hard nodig zijn om het gebied te ontwikkelen en laten floreren. Hen binden aan het dorp is hiervoor belangrijk. Het proces duurt bovendien al erg lang, wat eveneens nieuwe ontwikkelingen frustreert. Een ander belangrijk punt is dat de partij waar gesprekken mee lopen, Drents Landschap, aangeeft extra geld te willen voor het onderhoud. Dat zou niet, of veel minder, nodig zijn als je de courante panden verkoopt aan ondernemers, waarbij je de winst gebruikt om de incourante panden voor een lager bedrag te verkopen.

Het argument dat particulieren minder goed voor hun monumentale pand zouden kunnen zorgen vinden we onterecht. Er zijn immers vele voorbeelden waarbij ondernemers, juist ook omdat het hun bedrijf en broodwinning betreft, hun pand prachtig restaureren en onderhouden.

De VVD fractie is van mening dat de huidige situatie niet goed is voor de toekomst van Veenhuizen, en heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat het goed is voor de ontwikkeling van Veenhuizen, en daarmee voor Drenthe, als lokale ondernemers de kans krijgen hun huurpand te kopen, om zo te investeren in de toekomst van hun bedrijf en daarmee ook in de toekomst van Veenhuizen? Dat een pand in eigendom de binding van ondernemers met Veenhuizen versterkt? En dat hiervoor dan ook nog eens minder overheidsgeld nodig is?
  2. Wilt u dit uitdragen aan het Rijk en andere betrokken partijen?
  3. Kunt u het verkoopproces aan ondernemers ook nader faciliteren? Wat kan uw rol hierin zijn?

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD Statenfractie,

Willemien Meeuwissen en Karin Zwaan"

Betrokken statenleden

W.m Meeuwissen Dekker
W.M Meeuwissen-Dekker Statenlid MEER INFO
F. Zwaan Alberts
F. Zwaan-Alberts Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen