search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Toenemende problemen op de A28"

Op 12 maart heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over de toenemende problemen op de A28.

"De problemen op de A28 nemen toe. Niet alleen rond Zwolle en Groningen, maar zeker ook op het gedeelte tussen Hoogeveen en Meppel neemt de filedruk enorm toe. Wij onderschrijven, samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN), het enorme economische belang van de A28 als onderdeel van de snelle corridor met Noord Europa.

TLN stelt dat aanpassing van de A28 nodig is om te voorkomen dat de regio onaantrekkelijk wordt. De filegroei van afgelopen jaar rechtvaardigt dat al, vindt TLN, maar bovendien zal het vrachtverkeer naar verwachting nog sterk toenemen. Dat komt doordat vanaf Hoogeveen de route (via de A37) richting Bremen, Hamburg en Scandinavië wordt verbeterd door verbreding van de Duitse E233 (de weg van Meppen naar Cloppenburg). Het belang van de A28 en de A37 als onderdeel van de corridor tussen de 'mainports' Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam en Noord-Europa groeit daardoor. Door deze 'snelle corridor' wordt het vestigingsklimaat van bedrijventerreinen langs de A28 en de A37 aantrekkelijker. De groeimogelijkheden mogen niet worden belemmerd door dichtslibbende snelwegen. Om de kansen die deze snelle Corridor voor Drenthe biedt maximaal te benutten dienen knelpunten in de doorstroming op deze weg te worden opgelost. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de extra rijbanen bij Zwolle door te trekken naar Hoogeveen. Daarmee wordt het tracé van de A28 twee maal driebaans. De A28 vormt een onderdeel van een Europese Corridor. Dit rechtvaardigt naar onze mening dat er, naast de inzet van middelen uit Den Haag, ook getracht dient te worden middelen vanuit Europa hiervoor in te zetten.

In dat kader stellen wij u de volgende vragen:

  • Herkent u het door ons geschetste beeld van kansen en bedreigingen voor Drenthe?
  • U heeft eerder bij de minister bedongen dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de knelpunten op de A28 tussen Meppel en Hoogeveen. Wanneer verwacht u dat het onderzoek gereed is?
  • Deelt u onze mening dat het van belang is om naast de reeds ingezette lobby richting Den Haag ook een lobby richting Brussel op te starten?
  • Vindt u daarbij tevens dat beide lobby's het best in gezamenlijkheid met betrokken overheden en transportsector kunnen worden ingezet?
  • Hoe pakt u dit aan en houdt u ons op de hoogte van de vorderingen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de VVD,

Johan Baltes"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen