search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Biomonitoring Attero-branden"

Op 17 april heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over biomonitoring van de Attero-branden.

"Afgelopen zondag was er voor de vierde keer brand bij Attero. Bij afvalbranden kunnen giftige gassen vrijkomen en er kunnen giftige stoffen neerdalen in de omgeving. Dat is de afgelopen weken ook gebeurd. Attero treft maatregelen om de kans op een brand te verkleinen. Maar voor de omwonenden, waaronder de agrarisch ondernemers, blijft het iedere keer de vraag of er gevolgen zijn voor hun woonomgeving, gewassen of dieren. Men krijgt hierover geen of pas heel laat informatie en men maakt zich zorgen.In het verleden werden door Attero metingen verricht in de omgeving, de zogenaamde biomonitoring. Hiermee is Attero een aantal jaar geleden gestopt.

Bovenstaande brengt ons tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u het met de VVD eens dat het voor omwonenden van belang is dat zij snel over informatie beschikken m.b.t. de gevolgen van de Attero-branden voor hun woonomgeving en percelen?
  • Vindt u ook dat Attero hierin zijn verantwoordelijkheid weer zou moeten nemen, en de biomonitoring weer zou moeten organiseren?
  • Kunt u er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen? Wilt u er bij Attero op aandringen de biomonitoring weer uit te gaan voeren en kunt u dit ook als voorwaarde opnemen bij de vergunningverlening?

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD Statenfractie,

Johan Moes

Betrokken statenleden

J.j. Moes
J.J. Moes Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen