search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Van Aartsen benoemd tot ambassadeur van Drenthe

Het Drents parlement heeft  op woensdag 15 november 2017 commissaris van de Koning de heer  Van Aartsen benoemd tot ambassadeur van Drenthe, ad tempus vitae.

Jozais van Aartsen heeft van 19 april tot 1 december 2017 het ambt van commissaris van de Koning in de provincie Drenthe waargenomen.

Van Aartsen - ambassadeur van Drenthe

In een bijzondere motie wordt gesteld dat de heer Van Aartsen in de afgelopen periode blijk heeft gegeven Drenthe en haar inwoners zeer op prijs te stellen,  "met voorlopers op het gebied van groene economie, landbouw, energie en grensoverschrijdende samenwerking. Met innovatief ondernemerschap. Met culturele parels en veelbelovende jonge mensen." Met de woorden  "Drenthe is geweldig" heeft de heer Van Aartsen zich laten kennen als een uitstekende ambassadeur van Drenthe.

Alle Statenfracties stemden met luid applaus in met deze bijzondere motie, waarmee het ambassadeurschap van Jozias van Aartsen een feit is.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen