search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Van Aartsen als waarnemend commissaris benoemd in Drenthe

Jozias van Aartsen wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De ministerraad heeft dit op 31 maart op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten. De waarneming gaat in op 19 april a.s.

Van Aartsen (1946) was van 27 maart 2008 tot 1 maart 2017 burgemeester van Den Haag. Eerder was hij voor de VVD lid van de Tweede Kamer en minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1994-1998) en van Buitenlandse Zaken (1998-2002).

Waarnemend CdK


Op 1 maart jl. is Jacques Tichelaar afgetreden als commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Omdat het benoemen van een nieuwe commissaris nog enige tijd vergt, is Jozias van Aartsen benoemd tot waarnemend commissaris van de Koning. Over de voordracht voor waarnemend commissaris van de Koning heeft de minister eerder overleg gehad met een delegatie van het Drents parlement.

Wervingsprocedure nieuwe commissaris

De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor de werving van een nieuwe commissaris. Allereerst zal hiervoor een profielschets opgesteld worden. In een profielschets staan de eisen die aan een nieuwe commissaris worden gesteld. Het Drents parlement wil de inwoners van de provincie Drenthe actief betrekken bij het opstellen van de profielschets. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Nadat de profielschets is vastgesteld door het Drents parlement zal deze worden aangeboden aan de minister van BZK. De minister stelt vervolgens de vacature open.

Gerelateerd nieuws

Nieuws 15 maart 2016

Opvolging commissaris van de Koning

Op 1 maart jl. is de commissaris van de Koning van Drenthe, Jacques Tichelaar afgetreden. Voorlopig wordt zijn functie als voorzitter van het Drents parlement waargenomen door vicevoorzitter Johan Baltes. Lees verder in: Opvolging commissaris van de Koning MEER

Nieuws 02 maart 2017

J. Tichelaar stopt per direct als commissaris van de Koning

Tijdens de Statenvergadering van 1 maart heeft Jacques Tichelaar besloten om per direct te stoppen als commissaris van de Koning. Lees verder in: J. Tichelaar stopt per direct als commissaris van de Koning MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen